Období stvoření 2023 - "Ať proudí spravedlnost a pokoj"

17. srpna 2023

Období stvoření, doba stvoření či období vděčnosti za stvoření je liturgické období, ve kterém každoročně věnuje církev zvýšenou pozornost Božímu stvoření. Začíná 1. září světovým dnem modliteb za péči o stvoření a končí 4. října svátkem sv. Františka. 

Období stvoření
17. srpna 2023 - Období stvoření 2023 - "Ať proudí spravedlnost a pokoj"

V naší zemi je běžné, že všichni máme co jíst a pít. Hladovění máme spojeno maximálně s nějakou nezdravou redukcí hmotnosti. Obezita nás trápí mnohem více než hlad. Každoroční vysoká úroda na polích, je zcela normální. Přesto je to nesamozřejmé a je to důvod k veliké vděčnosti, kterou ve sborech můžeme prožívat společně v liturgickém období (vděčnosti za) stvoření, které začíná 1. září a končí 4. října.

V tomto období je také prostor pro to, abychom zkoumali, zda se k Božímu stvoření nechováme nevděčně. Je to čas ke zpomalení, omezení spotřeby a plýtvání, ale také čas radosti nad úžasným stvořitelským dílem.

186448924_4486140104733877_3241628791721157585_n

Jako mohutná řeka

"Symbolem Doby stvoření 2023 je mohutná řeka. Prorok Ámos říká: 'Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok!' (Am 5, 24). Bůh nás jeho slovy volá, abychom se připojili k řece spravedlnosti a pokoje, abychom usilovali o klimatickou a ekologickou spravedlnost, naslouchali těm, na které nejvíc dopadá klimatická nespravedlnost a ztráta biodiverzity, a nechávali jejich hlas zaznít. 

Prorok Izajáš ohlašuje: 'Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.' (Iz 43, 19). Zve nás, abychom se přidali k řece spravedlnosti a pokoje ve prospěch stvoření, abychom se jako jednotlivci, společenství, sbory, farnosti, církve, či denominace, spojili v tomto rostoucím hnutí za spravedlnost, jako se přítoky spojují, aby vytvořily mohutnou řeku. Jako Boží lid musíme společně pracovat pro dobro celého stvoření," zvou pořadatelé k letošnímu ročníku Doby stvoření.

Jaok inspiraci pro osobní meditace i sborovou práci (modlitby, ekumenická setkání i společné bohoslužby) nabízíme následujícího Průvodce slavením od ekumenické iniciativy Žít Laudato si':

Průvodce slavením Doby stvoření 2023


Další inspirace a informace o období stvoření:

Další možností jak otevřít téma ochrany Božího stvoření je společná sborová nebo ekumenická akce:

ilustrační foto: Vojta Zikmund

Zajímá vás dění v církvi?

Máte rádi celocírkevní akce? Chcete vědět o akcích v Bělči, Chotěboři či jinde? Jezdíte na akce pro laiky nebo pro rodiny s dětmi?
Nechte si na svůj e-mail zasílat informace, které vás zajímají.