Období stvoření 2022 - "Naslouchejte hlasu stvoření"

1. září 2022

Období stvoření, doba stvoření či období vděčnosti za stvoření je liturgické období, ve kterém každoročně věnuje církev zvýšenou pozornost Božímu stvoření. Začíná 1. září světovým dnem modliteb za péči o stvoření a končí 4. října svátkem sv. Františka. Přinášíme řadu podnětů, denní úvahy i impulsy k zastavení a přemýšlení.

Období stvoření 2022
1. září 2022 - Období stvoření 2022 - "Naslouchejte hlasu stvoření"

„I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla.“ (Ab 3,17-19)

Jistě budete se mnou souhlasit, že stav naprosté neplodnosti země, který ve své možnosti zmiňuje prorok Abakuk, je velmi chmurnou představou. On ji ve svém výroku možná vnímá jako čistě hypotetickou, aby ukázal zdroj své síly a radosti, ale my víme, že taková možnost se ve své třeba i slabší podobě začíná naplňovat. Někdo nad jeho slovy můžeme mávnout rukou s tím, že v takovém bodě zatím nejsme, ačkoliv i nás zasáhla vlna letošních vysokých teplot a země vstupuje do období dešťů, záplav a hurikánů. Různé klimatické výhledy nejsou dobré a vždy jsou horší, než „jsme si mysleli“. Na druhou stranu jak si může být prorok jistý svými chvalozpěvy Hospodinu i ve chvíli, kdy by nic nevzešlo? Jeho silou je Hospodin, prorokova síla pramení z Boží dobroty a laskavosti. Ovšem výsledek lidské činnosti přeci nesmí zastínit Boží stvořitelské dílo. Co činí člověk nesmí být přeci víc než to, co činí Bůh. Důvodů ke vděčnosti a oslavě může být vždy díky Bohu dostatek. Jako křesťané jsme přeci lidmi naděje. I když máme brát zcela vážně a odpovědně svůj způsob života na zemi, stejně tak máme brát zcela vážně a odpovědně oslavu Hospodina.

Proto Vás i letos zveme v každoročním zářijovém období pro stvoření ke všestranným aktivitám, které můžeme pojmout jako vnitřní přípravu k oslavě Díkčinění, které slavíme ve všech našich sborech obvykle na začátku října. Podobně jako rádi vstupujeme do času adventního před Vánoci a času postního před Velikonoci. Celý měsíc září smíte poslouchat namluvené úvahy z příručky Na každý den, které jsou připravené s ohledem na tento čas „vděčnosti za stvoření“. Ještě než začne podzim, můžete stále hojně jezdit na kole a to i do kostela. Více informací a materiálů najdete na této stránce. Denně tu najdete nové zamyšlení a podnět k zastavení. Stránku můžete snadno sdílet: e-cirkev.cz/obdobi-stvoreni-2022/

Přejeme Vám požehnaný a při všem sklízení a zavařování hojný čas plný vděčnosti a dobré nálady.

A pokud byste se chtěli jakkoliv zapojit do práce Poradního odboru pro životní prostředí, neváhejte nás kontaktovat. Budeme rádi za zapojení dalších lidí jak z řad farářů tak i všech členů církve. Nápadů pro naši činnost je stále více, než jsou naše síly.

Za Poradní odbor pro životní prostředí 
David Šorm, farář v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě
Marek Drápal, člen sboru ČCE v Jablonci nad Nisou


Inspirace pro osobní meditace i sborovou práci a další informace o období stvoření:

Další možností jak otevřít téma ochrany Božího stvoření je společná sborová akce:

dknk-2022

Denní úvahy Davida Šorma

Každý den na tomto místě přibyde jedna z úvah evangelického faráře Davida Šorma:

úvodní foto: Vojta Zikmund