Noví kazatelé Českobratrské církve evangelické

18. června 2018

Devět kandidátů obdrželo Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele v Českobratrské církvi evangelické a stanou se faráři nebo jáhny.

Před Komisí pro hodnocení absolventů vikariátu se za předsednictví Dalibora Turečka konaly 18. června závěrečné pohovory osmi budoucích farářů a jednoho jáhna. Roční práci zájemců o kazatelskou službu hodnotí jejich mentoři, u nichž vikariát či jáhenskou praxi absolvují. Dále se hodnotí účast na katechetickém, homileticko-liturgickém a pastoračním semináři a zadaná písemná práce. Po rozhovoru se synodní radou a na doporučení komise převzali všichni adepti Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře/jáhna ČCE. Úspěšnými absolventy vikariátu 2017/2018 a posilou farářských řad jsou Tomáš Jun, Jan Mikschik, Anna Peltanová, Alžběta Hanychová, Jan Lavický, Martin Bánoci, Iva Květonová a Jan Hrudka. Jáhenskou praxi splnil Petr Haška.

Srdečně blahopřejeme!