Nová synodní rada zahájila funkční období

25. listopadu 2021

Členové synodní rady se ujali svých funkcí k 22. listopadu 2021.

Nová synodní rada zahájila funkční období
25. listopadu 2021 - Nová synodní rada zahájila funkční období

Milé sestry, milí bratři,

3. zasedání 35. synodu ČCE zvolilo dne 21. května 2021 novou synodní radu ČCE, jejíž šestileté funkční období začalo dnem 22. listopadu 2021.
Záznam z instalačních bohoslužeb naleznete zde.

Složení synodní rady je následující:
synodní senior: Pavel Pokorný
synodní kurátor: Jiří Schneider
1. náměstek synodního seniora: Ondřej Titěra
2. náměstek synodního seniora: Roman Mazur
1. náměstkyně synodního kurátora: Simona Kopecká
2. náměstkyně synodního kurátora: Jana Šarounová

Náhradníky byli zvoleni:
1. náhradník z řad kazatelů: Jakub Keller
2. náhradnice z řad kazatelů: Magdaléna Trgalová
3. náhradník z řad kazatelů: Jiří Tengler
1. náhradních z řad presbyterů: Petr Štulc
2. náhradních z řad presbyterů: Daniel Fojtů
3. náhradních z řad presbyterů: Jakub Pavlis

Poděkování patří též minulé synodní radě, jmenovitě
synodnímu seniorovi Danielu Ženatému
synodnímu kurátorovi Vladimíru Zikmundovi
1. náměstku synodního seniora Pavlu Pokornému
2. náměstku synodního seniora Ondřeji Titěrovi
1. náměstku synodního kurátora Jiřímu Schneiderovi
2. náměstkyni synodního kurátora Evě Zadražilové

Pamatujme na bývalé i nové členy synodní rady ve svých modlitbách.