Evangelíci, skauti a Albatros společně otevřeli ukrajinskou knihovnu

29. června 2022

V pondělí 27. června se ukrajinským i českým čtenářům otevřela nová česko-ukrajinská knihovna v komunitním centru Svitlo v Praze na Staroměstském náměstí. Projekt je výsledkem spolupráce Skautského institutu, Nadace Albatros a Českobratrské církve evangelické.

Nová česko-ukrajinská knihovna v komunitním centru Svitlo na Staroměstském náměstí
29. června 2022 - Evangelíci, skauti a Albatros společně otevřeli ukrajinskou knihovnu

Knihovna navázala na globální charitativní akci Ukrajinská knižní polička první dámy Oleny Zelenské. Záštitu nad pražskou knihovnou převzalo Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, její provoz zahájila Olga Perebyjnis, manželka velvyslance. Knihovna se nachází v komunitním centru Svitlo na Staroměstském náměstí v Praze.

Je zde dostupných přes 5 000 knih, které Svitlo dostalo darem od Českobratrské církve evangelické a od nakladatelského domu Albatros Media ve spolupráci s Nadací Albatros.

_NZ69175

Vzniku komunitní knihovny dal základ knižní dar od Albatros Media a Nadace Albatros Skautskému institutu, který komunitní centrum Svitlo založil a provozuje. Předáno bylo na 4 000 dětských knih v ukrajinštině i češtině.

Českobratrská církev evangelická zajistila dovoz další tisícovky knih z Ukrajiny pro děti i dospělé a rozhodla se je darovat právě Svitlu, aby podpořila rozvoj ukrajinské komunity, která kolem centra vzniká.

_NZ68963

_NZ69155

_NZ69002

„Snažíme se odpovědět na jednu z největších potřeb ukrajinských uprchlíků – možnost číst v rodném jazyce. Potřeby Ukrajinců průběžně sledujeme. Knihy k Českobratrské církvi patří – zakoupení první várky knih v ukrajinštině je logickým vyústěním všech našich aktivit, kterými se snažíme, aby si ukrajinské ženy a děti udržely důstojný život v této nelehké době,“ říká vedoucí Ústřední církevní kanceláře ČCE Martin Balcar.

Slavnostní otevření zahájila svým vystoupením zpěvačka Katya Gapochka. Po představení projektu proběhla neformální prohlídka prostor, kde se nachází řada klidných zákoutí pro čtení či odpočinek, vybavené kuchyně pro společné vaření, dětské koutky či jazykové a jiné učebny. V řadě místností probíhají pravidelné zdravotnické konzultace, psychologická pomoc či volnočasové kroužky pro děti, mládež i dospělé.

_NZ69189

„Věříme tomu, že pomoc má být včasná a efektivní. Knížky rádi darujeme tam, kde víme, že budou čtené. Snažíme se naši pomoc koordinovat s dalšími dárci a vznikají tak smysluplné projekty, jako například tento. Knihovnu ve Svitle chceme dále rozvíjet a reagovat na aktuální potřeby,“ dodává k vzniku knihovny Jindra Marešová, ředitelka Nadace Albatros.


Skautský institut je zřízen organizací Junák – český skaut. Pečuje o paměť skautingu a hledá a vytváří příležitosti pro vzájemnou inspiraci mezi skautingem a společností. Každoročně pořádá stovky akcí, přednášek, programů pro oddíly, setkání a workshopů, vytváří prostor pro debatu a hledání nových impulsů. Mezi další činnosti patří příprava programu pro školy i skautské oddíly, podpora aktivní péče o krajinu a vytváření příležitostí k občanské aktivitě dospívajících i dospělých.

Na válku na Ukrajině reagoval postupně veřejnou sbírkou potřebného vybavení, provozem dvou humanitárních hotelů a dobrovolnické služby, a především zřízením Komunitního centra Svitlo na Staromáku. Tím dnes procházejí stovky lidí každý týden, odehrávají se zde desítky komunitních akcí, jazykových kurzů a programů pro děti.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou nejvetší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Na všech svých úrovních rozhoduje kolektivně, do volených orgánů přitom povolává duchovní i laiky. K farářské službě poveřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života v téměř 250 farních sborech po celém Česku, náboženské výchovy a církevního školství se zameřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Farní sbory ČCE pomáhají ve všech regionech ČR približně 2000 lidem z Ukrajiny. Organizují výuku, dobrovolníky z řad ucitelů ČJ, díky kterým se učí přes 1000 Ukrajinců česky. Celkem více než 130 farních sborů se stará o ukrajinské uprchlíky – členové ČCE pomáhají s ubytováním, vyřizováním dokumentů, nalézáním škol a práce – stávají se průvodci a často i „rodinou" během pobytu v ČR. Sborová zázemí fungují na mnoha místech v republice jako komunitní či mateřská centra, sdílené kanceláře nebo místa volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Albatros Media je největší nakladatelský dům v ČR. V návaznosti na tradici sahající až k roku 1949 vydává více než 2000 knižních titulů ročně. V roce 2016 společnost Albatros Media založila vlastní nadaci. Misí Nadace Albatros je podpora sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí ve vzdělávání. Na její činnost každoročně věnuje více než 10 milionů korun. Nadace přispívá na předškolní a stipendijní projekty i podporu pedagogů. Neposkytuje jen finanční pomoc, jejím cílem je skutečný dopad daných projektů. Pořádá setkání podpořených organizací, nabízí jim praktické semináře a podporuje spolupráci v regionech i napříč republikou.

Albatros Media darovalo na pomoc Ukrajině celkem 6 milionů korun (polovinu přímo majitelé Horákovi). Vydalo 6 titulů v ukrajinštině a spolu s Nadací Albatros distribuovalo přes 48 000 knih (v ukrajinštině i češtině) zdarma do kontaktních asistenčních center pomoci, ubytovacích zařízení, komunitních center, škol a dalších míst.

Zdroj: společná tisková zpráva Skautského institutu, Českobratrské církve evangelické a Albatros Media

Foto: Skautský institut/David Růžička

Pro zobrazení kompletní fotogalerie klikněte na jeden ze tří náhledů níže: