Na Týden modliteb za jednotu křesťanů navázala sbírka. Podpořit ji lze do 20. února

29. ledna 2021
Na Týden modliteb za jednotu křesťanů navázala sbírka. Podpořit ji lze do 20. února
29. ledna 2021 - Na Týden modliteb za jednotu křesťanů navázala sbírka. Podpořit ji lze do 20. února

Tradiční sbírka v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude letos věnována na nákup kompenzačních pomůcek pro Farní Charitu v Kamenici nad Lipou (www.kamenice.charita.cz). Invalidní vozíky, podložky a speciální židle pomohou zpříjemnit a prodloužit dobu pobytu v domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností. 

Charita pečuje mimo jiné o seniory a zdravotně hendikepované v jejich domácím prostředí a provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Speciální vybavení pomáhá potřebným překlenout období nemoci. Nákup vybavení bude podpořen z výtěžku letošní sbírky, na které se podílí také Nadace Divoké husy. 

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou tento projekt podpořit. Dary lze posílat do 20. února 2021 na účet Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623/0300 pod variabilním symbolem 210118. Výtěžek sbírky bude následně odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Farní Charitě v Kamenici nad Lipou.

S využitím tiskové zprávy ERC, foto ilustrační