Na kafe s pomáhajícími

20. března 2021

Ve středu 31. března proběhla online diskuse s faráři, kaplany a lékaři. Ústředním tématem setkání bylo: Jak dnes pomáhat sobě i druhým?

Na kafe s pomáhajícími
20. března 2021 - Na kafe s pomáhajícími

Další z cyklu online setkání "Na kafe s..." se zaměřilo na pomáhající profese ve zdravotnictví a sociálních službách. Jak lidi doprovázet a být s nimi i v těžkých chvílích nemoci či smrti? Jak se vyrovnávat se ztrátami různého druhu? Jak o sebe a své blízké pečovat duchovně i duševně?

Diskuse proběhla ve středu 31. března od 18.30 hodin na YouTube E-církev.cz. Pozvání tentokrát přijali Miroslav Erdinger, Gabriela Horáková, Regina Slámová a Vítězslav Vurst. Pro diváky byla otevřena možnost zasílat předem dotazy či je posílat během přenosu v živém chatu.

Pořad můžete sledovat ze záznamu na YouTube.

Hosté:

Miroslav Erdinger je farářem ČCE v Mělníce. Působil v Diakonii ČCE a následně také jako ředitel Domova odpočinku ve stáří v Krabčicích. Kromě teologie vystudoval také obor sociální práce na FF UK. Je členem profesních organizací, lektorem a konzultantem v oblasti péče a komunikace zejména v sociálních službách.

Gabriela Horáková - farářka ČCE a vojenská kaplanka Vojenské nemocnice Brno. Kromě teologie na ETF UK vystudovala také obory lékařská psychologie a psychoterapie na 1.LF UK. V roce 2016 se účastnila zahraniční vojenské mise Armády České republiky v Afghanistánu.

Regina Slámová slouží jako lékařka s profesním zaměřením na paliativní péči. Po studiu na LF MU Brno působila v nemocnicích a od roku 2003 soustavně také v hospicích jako pohotovostní lékařka a primářka. Od roku 2020 působí jako vedoucí lékařka nově zřízeného Centra paliativní péče Brno.

Vítězslav Vurst působí jako nemocniční kaplan – dříve ve Fakultní nemocnici Praha – Motol, dnes ve Fakultní nemocnici Olomouc. Více jak deset let působil v humanitární organizaci ADRA. Je kazatelem církve Adventistů. Vede kurzy se zaměřením na vzájemnou podporu ve složitých životních situacích.  Je členem paliativního týmu FN Olomouc a kaplanem v mobilním hospici Nejste sami.