Mezinárodní den Romů: 50 let společné novodobé historie

8. dubna 2021

8. dubna si Romové na celém světě připomínají svůj den. Zveme vás k internetové romské bohoslužbě.

Mezinárodní den Romů: 50 let společné novodobé historie
8. dubna 2021 - Mezinárodní den Romů: 50 let společné novodobé historie

Přesně před padesáti lety – 8. dubna 1971 – se v Londýně na kongresu sešli delegáti z různých zemí, aby přijali společnou podobu romské vlajky, dohodli se na znění mezinárodní romské hymny Gejľem, gejľem a ujednotili se na preferenci označení Rom před dřívějším hanlivým „Cikán“.

V tento den se po světě konají oslavy romské kultury a také se tematizují problémy, kterým romská menšina čelí. V Česku letos slavíme jubilejní 20. Mezinárodní den Romů.

Při této příležitosti připravila Komise pro práci s Romy při Ekumenické radě církví v ČR slavnostní romskou bohoslužbu. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením se letos nemohla konat v klasické podobě, proto ji pořadatelé přesunuli do virtuálního prostoru.

Podíleli se na ní kazatelé z různých církví: Zdeněk Břeň, Žaneta Černochová (oba z Církve československé husitské), Ondrej Kováč, Mikuláš Vymětal, Pavel Pokorný (všichni z Českobratrské církve evangelické), rabín David Maxa (z progresivní židovské komunity Ec Chajim) a Zdeno Žiga (z Církve bratrské) i romští aktivisté a pracovníci Jozef Miker, Daniela Cincibusová a Růžena Ďorďová.

K bohoslužbě se můžete připojit prostřednictvím záznamu na církevním kanále YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=VjPXP-kWms4