Materiály pro postní období

17. února 2021
Materiály pro postní období
17. února 2021 - Materiály pro postní období
https://youtu.be/EwPCsSaJLAk
Postní slovo synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého

Webová stránka Doba postní a velikonoční

Množství inspirace, podnětů k zamyšlení a modlitbám i ke každodenním činnostem připravily dvě evangelické farářky Marta Sedláčková (Znojmo) a Jana Hofmanová (Brno I.). Vše najdete přehledně na této webové adrese.

Postní kalendář 2021 a autopůst

Tradiční podněty od Poradního odboru pro otázky životního prostředí posouvají naše předvelikonoční přípravy a soustředění také do oblasti péče o stvoření. Vedou k šetrnějším a ohleduplnějším přístupům k životnímu prostředí a motivují ke snižování spotřeby. Postní kalendář přináší důrazy pro každodenní zastavení a promýšlení nových perspektiv.

Postní čas patří k základní časové ose křesťanského roku. V něm se snažíme více upozadit své vlastní záměry a přání, umenšit závazky a úkoly vyplývající z běžného všedního času. Záměrem je, abychom se jako křesťané, kteří následují v životě příklad Ježíše Krista, více soustředili právě na to, co pro nás znamená ježíšovská cesta citlivosti, sounáležitosti a služby.

Z hlediska běžné spotřeby vlastních či rodinných požitků a prožitků rozumíme postnímu času jako období oddálení této spotřeby. K ní se pak jakoby můžeme s vděčností k Bohu vrátit a skrze přijaté dary oslavovat Pána Boha (Kaz 3,13).

Jakkoliv i dočasné omezení spotřeby má svůj dobrý význam, chtěli bychom nabídnout cestu, jak svůj život v oblasti spotřeby (a tudíž i v produkci odpadů či škodlivin) promýšlet hlouběji a zkusit hledat cestu k trvale skromnějšímu životu, který jej doplní o tolik žádanou svobodu, pokoj a radost. Ježíš se své učedníky opakovaně snažil navést na myšlenku, že se člověk může v životě radovat, aniž by byl posedlý spotřebou. Ba dokonce před takovým životním založením varoval ve smyslu, že člověka rozptyluje od podstatných životních hodnot, přináší úzkost a vyčerpání. A jistě přináší i pocit marnosti a nenaplnění, protože takto pojatý život nikdy nemůže být uspokojivě naplněn.

Ekologicky pojatý způsob života v souvislosti s životem víry má tedy svou vnitřní logiku, která nicméně nemá být bičem či další obžalobou lidské hříšnosti, ale cestou ke svobodě nás i celého stvoření (nebo naopak celého stvoření a tudíž i člověka jako jeho součást). Je to vize, ke které zveme, protože je potřebná a naléhavá z vnitřních i vnějších důvodů.

"Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení." (Mt 6,31-34)

(Text: David Šorm)

Česko-americký postní kalendář: biblická zastavení na každý den

Česko-americký postní kalendář, jehož příprava se v posledních letech stala už tradicí, nese pro rok 2021 motto „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec." (L 6,36). Předvelikonočním časem vás provede od 1. března každý den.

Připravují jej dohromady členové Českobratrské církve evangelické a Presbyterní církve USA.

Nabízíme vám jej v PDF (k tisku nebo digitálnímu čtení) i ve formátu DOC (pro lepší následnou práci s texty).

Velikonoce podle Jana

Velikonočním příběhem dle Janova evangelia provází dr. Jan Roskovec z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Každý týden přibydou v playlistu nosislavského sboru tři "biblické půlhodiny". Ptá se farář Ondřej Macek.

Postní sbírka Diakonie ČCE - vzdělávání pro děti z Libanonu

Podporujeme děti z rodin, které se před válkou v Sýrii uchýlily do sousedního Libanonu. Ozbrojený konflikt v jejich domově trvá již 10 let a konec není v dohledu. Hostitelský Libanon je přitom vyčerpán ekonomickou krizí, kterou ještě zhoršila koronavirová pandemie a tragická exploze v Bejrútu v loňském roce. O to víc potřebují naši pomoc.

Spolu s místními organizacemi již pět let dáváme těmto dětem a jejich rodinám naději. Přispíváme k tomu, aby mohly chodit do školy nebo se vzdělávat doma. Rodiny podporujeme také materiálně a vytváříme příležitosti, aby si mohly zajistit vlastní obživu.

Postni se!

Denní čtení

Každodenní podněty pro domácí meditace jsou snadno dostupné na webové stránce ekumenického projektu Denní čtení. Jednotlivá zastavení vycházejí z Hesel Jednoty bratrské a jsou doplněna modlitbami. Provázet vás mohou nejen do Velikonoc, ale i každým následujícím dnem roku.

Týdenní modlitby

Modlitbu pro daný týden zveřejňujeme vždy v pondělí večer na webu e-cirkev a na Facebooku Českobratrské církve evangelické. Všechny pohromadě je naleznete na kartě "Pozvání k modlitbě".

Slovo na doma a další audiomateriály

Mluvené slovo, podcasty, hudbu a nahrávky bohoslužeb nabízí evangelický audioarchiv. Přijměte pozvání k poslechu doma, v práci či na cestách – uprostřed všedních i svátečních dnů.

Nenechte si ujít Slovo na doma v podání kazatelů a kazatelek ČCE, Parapodcast časopisu Český bratr, varhanní doprovody k písním z evangelického zpěvníku od Pavla Klineckého, archivní materiály a nahrávky a mnoho dalšího. Vše najdete na soundcloud.com/ecirkev, Spotify, iTunes, Google Podcasts apod.

Křížová cesta ze Strašnic

Akademická malířka Táňa Svatošová měla ve strašnickém sboru před pandemií vystavovat své obrazy. K vernisáži už ale nikdy nedošlo. V koronavirové době nicméně autorka začala pracovat na cyklu Křížová cesta, který nedávno dokončila. I tyto obrazy by ve Strašnicích ráda vystavila, jakmile to bude možné. Prozatím Farní sbor ČCE ve Strašnicích připravil jejich virtuální prohlídku. Přijměte ji jako podnět k osobnímu rozjímání nad pašijovým příběhem.

https://youtu.be/loh13bxn4x8

Velikonoční pozdravy a zamyšlení

Nabízíme velkopáteční zamyšlení synodního seniora Daniela Ženatého, psané pro TV Noe. Ve svém svátečním slově se nad smyslem Velikonoc zamýšlí také ředitel Diakonie Jan Soběslavský. Do třetice jsme vybrali velikonoční zastavení z Evangelické akademie z Brna - s krátkou meditací farářky Marty Židkové, hudbou i biblickým čtením.

Velkopáteční bohoslužba

Velkopáteční bohoslužbu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě vede farářka Ewa Jelinek.