Konzervatoř Evangelické akademie: úspěšný rok oslav

12. srpna 2022

Škola je živý organizmus, který v sobě akumuluje mladé lidi s jejich představami, myšlenkami, vizemi a talentem. Vzniká tak inspirativní a tvůrčí atmosféra, z níž se rodí zajímavé projekty, akce i osobnosti. Kde jinde by se tento explozivní proces mohl projevit více než na konzervatoři – střední škole uměleckého zaměření.

Konzervatoř Evangelické akademie má za sebou úspěšný rok oslav
12. srpna 2022 - Konzervatoř Evangelické akademie: úspěšný rok oslav

Stejně jako ostatní školy, jejichž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická (ČCE) i Konzervatoř Evangelické akademie (KEA) oslavila v uplynulém školním roce 2021/2022 třicáté výročí založení. Takové výročí samozřejmě skýtá mnohé možnosti jak s uměleckou energií naložit a vtáhnout do slavnostní atmosféry nejen pedagogy a žáky, ale i posluchače koncertů a divadelních představení.

Rok oslav

Oslavy odstartovaly 7. října 2021 zahajovacím koncertem pod patronací Moravské filharmonie Olomouc s podtitulem To nejlepší z klasiky a prostupovaly celý školní rok. Speciálně pro tento účel vznikl i zvláštní abonentní cyklus, v němž škola lákala širokou veřejnost na hudební lahůdky různých stylů a žánrů nejen do prostor své raně barokní budovy na ulici Wurmova, ale také do sálů Vlastivědného muzea, Arcibiskupského paláce, Domu u parku, či do kostela ČCE v Olomouci.  Koncerty i další doprovodné akce vznikly za úzké spolupráce studentů, pedagogů a jejich hostů.  Všichni společně měli jeden cíl: poukázat na to, že v Olomouci již více jak jedno desetiletí sídlí střední škola s výjimečným zaměřením.

100 let CCE Brno

30 let EA, Parkan KEA, Berntsein

zpivani na parkane KEA

K jejímu vzniku přispěla na počátku devadesátých let 20. století iniciativa manželů Horkých, kteří usilovali o znovuobnovení tradice církevního hudebního školství u nás. Nyní konzervatoř nabízí úplné středoškolské vzdělání v oborech Hudba a Zpěv a vychovává mladé hudebníky pro profesionální dráhu.

Hlavní oslavy byly soustředěny na sobotu 16. 10. 2021. Začínaly slavnostními fanfárami s průvodem a zahajovací bohoslužbou v evangelickém kostele. Po celý den byla škola otevřena široké veřejnosti a probíhaly koncerty i další doprovodné akce (literární kavárna, výtvarné dílny, dětský program, profesionální loutkové divadlo…).

Další možnost nahlédnout tzv. pod pokličku umělecké školy v době běžné výuky a prohlédnout si tuto specifickou formu vzdělávání v její praktické i teoretické rovině se naskytla 12. 10. 2021, kdy probíhal slavnostní den otevřených dveří.

Četné koncetry a vystoupení

V říjnu škola představila posluchačům také Jubilejní abonmá. Bylo rozděleno do tří řad. První z nich, řada A „Slavíme 30 let“, zahrnovala koncert pedagogů, hostů a orchestrální koncert. Vrcholem této řady se stal orchestrální koncert 30. 3. 2022 v Arcibiskupském paláci ke Dni setkání absolventů. Posluchači měli možnost se stát součástí fascinujícího večera a velmi netradičního spojení autorů, neboť v úvodu zaznělo Pergolesiho Stabat Mater (sóla Anna Talašová, Anna Dostálová, hudební nastudování Pavel Koňárek) a poté Šostakovičův klavírní koncert č. 2. (sólistka Kamila Holíková, dirigent Tomáš Klásek). U příležitosti setkání absolventů vznikl i almanach, který mapuje činnost školy a úspěchy studentů za poslední desetiletí.  

30 let EA, kostel CCE Olomouc 1

Figarova svatba , DUM U PARKU 2021 1

Vernisaz Bistra krava

Řada B s podtitulem „Společně“ přinesla trojici koncertů, které vzešly ze spolupráce olomouckých základních uměleckých škol ZUŠ Iši Krejčího a ZUŠ Žerotín s Konzervatoří Evangelické akademie. Závěrečný koncert této řady se konal v sále MFO Reduta 27. 4. 2022.

Poslední řada C byla koncipována jako sváteční setkání a rozjímání s podtitulem „Slovem a hudbou“. Koncerty se odehrály v době povánoční a velikonoční 19. 1. a 6. 4. a byly koncipovány tak, aby hudební vstupy doplnila recitace tematicky laděných veršů.

Bonusovým dárkem posluchačům se stal koncert „A tradičně něco navíc“ v podobě průřezu operou W. A. Mozarta Figarova svatba dne 1. 12. 2021 v nastudování studentů KEA.

Skvělé úspěchy studentů na soutěžích

Mimo všechna tato koncertní vystoupení a vlastní studijní povinnosti, prokázali mnozí studenti mimořádnou aktivitu a svůj talent, když reprezentovali školu na významných hudebních soutěžích. Ze soutěže Pro Bohemia Ostrava si ocenění odnesla Anna Dostálová, Simeon Hána a Emma Masaryková. Na Pražském pěvci školu reprezentovali a ceny získali Tereza Ventrubová, Anna Dostálová, Matěj Sehnal a Zdeňka Škorpilová. Tereza Galová ve hře na klavír vybojovala umístění na Mezinárodní Novákově soutěži a na Soutěži Beethovenovy Teplice a Anežka Konečná na Mezinárodní soutěži pro mladé klavíristy Broumovská nota. Na Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno zazářila Emma Binderová ve hře na fagot a oceněni byli také Václav Martinec ve hře na trubku a Martin Kužela ve hře na trombon. Také Soutěžní přehlídka v komorní hře Camerata Teplice vynesla konzervatoři ocenění pro Dechové trio KEA ve složení Eliška Vičarová, Jan Šujan, Eliška Bukovská.

100 let CCE, Praha U Klimenta

Bohosluzby KEA 2021

J. Ryba Ceska mse vanocni 2019

Jak je patrné, škola – a ta umělecká zvláště – žije neustálými vzruchy a novými výzvami a událostmi. Je to nikdy nekončící proces, proces vzdělávání, rozvoje, růstu a plný tvůrčí energie. Která zde navíc má další přesah tím, že zasahuje do kulturního dění Olomouce i přilehlého regionu a vnáší do všedních dní duchovní a umělecký rozměr.

text: Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D., foto: KEA/Mgr. Peter Remeník