Kirchentag v Sedmihradsku

2. října 2017

Při příležitosti 500. výročí reformace se ve dnech 29. 9. - 1. 10. v Brašově/Kronstadtu konal Evangelický Kirchentag – setkání křesťanů – všech evangelíků v Rumunsku.

Kirchentag v Sedmihradsku
2. října 2017 - Kirchentag v Sedmihradsku

Evangelický Kirchentag – setkání křesťanů – všech evangelíků v Rumunsku při příležitosti 500. výročí reformace se konal ve dnech 29. 9. - 1. 10. v Brašově/Kronstadtu. Pestrý program zahrnoval večer setkávání, slavnostní bohoslužby, workshopy, pódiové debaty, tematické přednášky i program pro mládež a děti. V oblasti Sedmihradska, kde od 12. století žije početná německá menšina, historicky mnoho Maďarů a nyní Rumunů, probíhal veškerý program trojjazyčně – německy, maďarsky a rumunsky, jak je v této oblasti zvykem. Kromě Luthera byl připomínán zdejší významný reformátor – Johanes Honterus, vzdělanec a Lutherův přítel a žák, který se zasloužil o rozšíření reformačních myšlenek v této oblasti.

Zajímavostí Sedmihradska jsou „Burgkirchen“, opevněné kostely, které sloužily ve středověku jako pevnosti posádek a ochrana obyvatel při tureckých nájezdech. Mnohé se dochovaly a slouží dodnes jako kostely místních evangelických sborů. V jednom z takových, čerstvě opravených, kázal v neděli 1. 10. synodní senior Daniel Ženatý jako host v Bodu/ Brenndorfu.