K čemu a jaké máme mít senioráty?

25. dubna 2022

Zveme na online diskusi, která se bude konat v úterý 26. dubna 2022 od 18.30 do 20.00. Pozvání k rozhovoru přijali Hana Pojezdná, Noemi Batlová, Roman Mazur, Jan Keřkovský a Filip Susa, diskusi bude moderovat Saša Jacobea.

K čemu a jaké máme mít senioráty?
25. dubna 2022 - K čemu a jaké máme mít senioráty?

Diskuse se koná z podnětu Komise pro reformu správy církve, která se intenzivně věnuje budoucímu organizačnímu uspořádání Českobratrské církve evangelické tak, aby nový stav lépe odrážel současnou realitu církve, reagoval na její potřeby a co nejvíce odstranil administrativní zatížení a uvolnil ruce pro skutečnou službu. Diskutovat se bude zejména o návrhu synodní rady na nové rozložení seniorátů, který projedná 35. synod na svém 4. zasedání v květnu 2022.

Pozvání přijali: 

  • Noemi Batlová (bývalá pastorační pracovnice v Olomouci, bývalá seniorátní kurátorka Moravskoslezského seniorátu ČCE, poslankyně synodu a výpomocná kazatelka z řad ostatních členů církve)
  • Jan Keřkovský (farář v Jihlavě, senior Horáckého seniorátu ČCE, člen Komise pro reformu správy církve)
  • Roman Mazur (člen synodní rady, farář v Praze - Libni, bývalý senior Pražského seniorátu ČCE, člen Komise pro reformu správy církve)
  • Hana Pojezdná (seniorátní kurátorka Královéhradeckého seniorátu ČCE a výpomocná kazatelka z řad ostatních členů církve)
  • Filip Susa (farář v Liberci a senior Libereckého seniorátu ČCE)

Diskusi moderuje dejvická farářka a členka Komise pro reformu správy církve Saša Jacobea.

Pro dotazy a připomínky bude prostor během diskuse, lze je však také posílat předem na e-mail 3hswR.4WH.imZba_c5pJ.

Přenos bude tradičně dostupný také v den konání viditelným přímým proklikem z hlavní stránky www.e-cirkev.cz.

Foto: ilustrační