Jindřich Slabý (1930-2021)

19. listopadu 2021

V pondělí 15. listopadu zemřel ve věku 91 let emeritní farář ČCE a učitel VOŠ Dorkas v Olomouci bratr Jindřich Slabý.

Jindřich Slabý (1930-2021)
19. listopadu 2021 - Jindřich Slabý (1930-2021)

Bratr farář Slabý působil v padesátých letech dvacátého století jako seniorátní vikář pro Teplice. Od roku 1957 potom jako farář v Kralovicích, Krabčicích, Břeclavi a Hodoníně.

Svá četná obdarování osvědčil během učitelských let na Vyšší odborné škole Dorkas v Olomouci, kde vyučoval teologické předměty a v letech 1998-2001 zde působil také jako zástupce ředitele.

Rozloučení proběhne v úterý 23. listopadu 2021 od 14.30 hod. ve smuteční síni v Hodoníně.