Jabok vzdělává již 25 let

19. října 2018

Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická oslavila 25 let své úspěšné existence.

Na slavnostním večeru v prostorách Emauzského kláštera se sešli zakladatelé i současní pracovníci školy, přátelé, zástupci zřizovatele a partnerských škol a organizací, aby si připomněli začátky Jaboku, jeho úspěchy, vývoj a výhled do budoucnosti.

Slavnostní bohoslužbu v úvodu večera celebroval Václav Malý, který pak promluvil za Arcibiskupství pražské, v němž má na starosti oblast vzdělávání. Z úst zřizovatele – Salesiánů Dona Bosca byla vyslovena slova uznání a z úst děkana Evangelické teologické fakulty UK chvála dlouholeté spolupráce Jaboku s ETF.

Společně se daří vzdělávat mladé lidi v sociální, pedagogické i teologické oblasti a zároveň jim poskytovat bezpečné, profesně i osobnostně stimulující prostředí, ve kterém se mohou plně rozvíjet.

Kromě vzpomínek zakladatelů Jaboku zazněly proslovy ombudsmanky Anny Šabatové a profesora Petra Pokorného. Slavnostní atmosféru večera podpořili hudebním vystoupením studenti Pražské konzervatoře.