Finance ze Svatodušní sbírky pomáhají. Děkujeme

17. září 2022

Výtěžek letošní Svatodušní sbírky činí 661.472 Kč a je určen na rekonstrukci chráněného bydlení při Diakonii Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích.

Finance ze Svatodušní sbírky pomáhají. Děkujeme
17. září 2022 - Finance ze Svatodušní sbírky pomáhají. Děkujeme

Dvanáct klientů s mentálním postižením se už těší do nového chráněného bydlení v Kamýcké ulici v Litoměřicích, moderní bezbariérový dům s nízkými provozními náklady bude opravený už na konci tohoto roku. Více o průběhu rekonstrukce a projektu si můžete přečíst zde.

"Část klientů dosud žije v původních rodinách, ale mají potřebu se osamostatnit a bydlet nezávisle na rodičích. Také rodiče s postupujícím věkem cítí, že již ztrácí sílu dostatečně zajistit své hendikepované děti. Chráněné bydlení jim nabízí řešení. Klienti budou bydlet nezávisle na svých rodičích a bude jim poskytnuta také potřebná asistence. Zároveň však neztratí kontakt se svými blízkými. Děkuji Vám za štědrou podporu našeho projektu," říká ředitelka Diakonie ČCE v Litoměřicích Irena Opočenská.