Evangelická církev má dvě nové farářky, jednoho faráře a jáhna

16. června 2021

Čtyři kandidáti obdrželi Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele v Českobratrské církvi evangelické a stanou se faráři nebo jáhny.

Evangelická církev má dvě nové farářky, jednoho faráře a jáhna
16. června 2021 - Evangelická církev má dvě nové farářky, jednoho faráře a jáhna

Před Komisí pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe se za předsednictví Dalibora Turečka konaly 14. června 2021 závěrečné pohovory dvou budoucích farářek, jednoho faráře a jednoho jáhna. Roční práci zájemců o kazatelskou službu hodnotí jejich mentoři, u nichž vikariát či jáhenskou praxi absolvují. Dále se hodnotí celá řada dalších studijních a praktických povinností, včetně vypracování zadané písemné práce.

Po rozhovoru se synodní radou a na doporučení komise převzali všichni adepti Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře/jáhna ČCE. Úspěšnými absolventy vikariátu 2020/2021 a posilou farářských řad jsou sestry Michaela Najbrtová a Anna Pokorná a bratr Richard Vlasák. Jáhenskou praxi splnil bratr Aleš Zapletal. Srdečně blahopřejeme!