Evangelická akademie pomohla náchodské nemocnici v čase epidemie

1. června 2020

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie v Náchodě během nouzového stavu nezahálela. Svou dobrovolnickou aktivitou pomohla udržet místní nemocnici v chodu.

Evangelická akademie pomohla náchodské nemocnici v čase epidemie
1. června 2020 - Evangelická akademie pomohla náchodské nemocnici v čase epidemie

Nešlo přitom o zdravotnickou výpomoc, jak by se z dlouhodobé spolupráce dalo tušit. Jednalo se pomoc s hlídáním dětí. Ze dne na den uzavřené školy a školky by totiž za normálních okolností znamenaly, že by podstatná část lékařů, sester i dalšího personálu najednou musela zůstat doma a o své děti se starat. 

V pravý čas přišla nabídka a domluva s ředitelem Evangelické akademie (EA) v Náchodě Davidem Hanušem o zajištění hlídání dětí zaměstnanců nemocnice, které se později rozšířilo i o děti zaměstnanců Královéhradecké lékárny. Započalo rychlé vyjednávání s ředitelem nemocnice Janem Machem, proběhla jednání se zřizovateli obou organizací, ale také jednání na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje, včetně rozmluvy s politiky zodpovědnými za resort zdravotnictví a školství.

Podmínky se podařilo během několika dnů domluvit a nic nebránilo tomu, aby byl projekt spuštěn. „Jsem tomu velmi rád, a dnes si již mohu oddechnout, že celý projekt probíhal hladce a bez komplikací. V době, kdy probíhala jednání o zřízení tohoto hlídání, nikdo nevěděl, co bude, jak se onemocnění novým koronavirem bude šířit, co vše dáváme v sázku,“ doplňuje ředitel nemocnice v Náchodě Jan Mach.

Škola přivítala první děti 16. března 2020, tedy pátý den od vyhlášení nouzového stavu. Provoz byl zajištěn v době od 6.15 do 16.15 hodin. Každé ráno sem lékaři, sestřičky i pracovníci z laboratoří vodili své děti, aby mohli být plně k dispozici během krize v nemocnici. Na hlídání dětí se podílelo cca 25 učitelů, ale také žáci a další osoby, všichni jako dobrovolníci.

Školu navštěvovaly děti ve věku 3 - 12 let. Pro hry i přípravu na školní vyučování využívaly prostor učebny dramatické výchovy, učebnu péče o nemocné, ale také tělocvičnu či keramickou dílnu. Dvě učebny posloužily jako šatna a jídelna. Obědy dětem vařili kuchaři nemocnice. Svačiny chystali rodiče a pitný režim zajistila škola.

Evangelická akademie připravila program tak, aby si školáci mohli s učiteli EA zpracovat domácí úkoly a další přípravy. Děti kromě toho hrály sportovní hry, byla podporována výtvarná a hlavně keramická tvorba, oblíbenou činností byly také stolní společenské hry... Škola dostála svému zaměření a zařadila dětem „do výuky“ i nácvik první pomoci - děti jím byly nadšené.

Od 25.5.2020 vše skončilo a děti se vrátily do svých mateřských školek a základních škol. „Všichni dobrovolníci projevili statečnost a další hodnotné vlastnosti, které se ukáží až v době krize. A za to si jich nesmírně vážím a za jejich obětavou práci jim děkuji“, uvedl ředitel EA v Náchodě David Hanuš.

Kromě hlídání dětí přispěla EA svou pomocí i jinde: učitelé doma šili roušky, učitelky odborných zdravotnických předmětů byly plně k dispozici náchodské nemocnici pro případ akutní výpomoci. Samotní žáci se aktivně zapojili např. do práce v integrovaném záchranném systému, jiní pak v sociálních zařízeních, v domovech pro seniory apod.

zdroj: tisková zpráva Oblastní nemocnice Náchod a.s.; Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie v Náchodě; foto: Facebook EA Náchod (pozn.: fotografie pochází z prvních dnů provozu, kdy ještě neplatilo nařízení o povinnosti nosit roušky)