Evangelíci připomínají význam půdy. O tu svou se chtějí starat udržitelně

22. dubna 2022

Jak se udržitelně starat o církevní pozemky? Jak je chránit, aby nešetrným hospodařením nedegradovaly? Poradí nový leták připravený Poradním odborem pro životní prostředí a Českou křesťanskou environmentální sítí.

Evangelíci připomínají význam půdy. O tu svou se chtějí starat udržitelně
22. dubna 2022 - Evangelíci připomínají význam půdy. O tu svou se chtějí starat udržitelně

Některé farní sbory Českobratrské církve evangelické (ČCE) historicky spravují zemědělskou půdu a lesní pozemky. Jiné je díky restitucím církevního majetku získaly nebo je jako vhodnou investici pořizují. Snad každý sbor má mezi svými členy také vlastníky dalších takovýchto nemovitostí.

Jak s touto svěřenou hřivnou hospodařit? Má být krátkodobý zisk jediná či hlavní priorita? A jak si počínat ve chvíli, kdy nikdo z pověřených hospodářů sboru zkušenosti s péčí o půdu nebo s jejím pronajímáním nemá?

Poradní odbor pro životní prostředí ČCE ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální sítí připravil leták, který předkládá několik základních doporučení, jak se šetrně a dlouhodobě udržitelně starat o (nejen sborové) zemědělské a lesní pozemky. U příležitosti Dne Země jej nabídl všem farním sborům ČCE a prostřednictvím ekumenické sítě také dalším církvím a společenstvím. Pro nejširší veřejnost je dostupný na webu www.ckes.cz.

„Ukazuje se, že jednou z nejdůležitějších věcí v případě správy pozemků je prosté pravidelné sledování jejich stavu. Je vhodné, aby někdo z farnosti či sboru na pozemky dohlížel a reagoval v případě změn (polomy v lese, erozní rýhy na poli),“ objasňuje se hned v úvodu materiálu. A na dalších stranách se popisují možná ohrožení půdy, na co dbát, pokud pole, louky či les obhospodařujeme sami nebo třeba co nezapomenout zanést do pachtovní smlouvy, pokud pozemky pronajímáme. Půda totiž může rychle ztrácet na kvalitě a tím samozřejmě i na hodnotě.

Půda je jedním z omezených přírodních zdrojů. Současné intenzivní metody hospodaření ji dokážou během několika málo let zcela vyčerpat a degradovat na bezcenný kus země, který se přirozeným procesem bude obnovovat dlouhá desetiletí. Toto úskalí si přitom mnoho vlastníků stále ještě neuvědomuje.

Čtyřstránkový materiál je základní průvodce pro dobrou orientaci v problematice. Kromě toho nabízí také odkazy na rozšiřující materiály, na vzory pachtovních smluv nebo metodiky péče a průzkumu kvality.

Leták o půdě najdete také zde

Foto: ilustrační, Vojta Zikmund