Ekumenická rada zvolila nové vedení, poprvé v něm zasedne žena

24. listopadu 2021

Letošní, již 18. valné shromáždění Ekumenické rady církví v České republice, se uskutečnilo 23. listopadu 2021. Hostily je tentokrát prostory Církve bratrské v pražské Soukenické ulici. Ústředním bodem programu byla volba nového předsednictva.

Ekumenická rada církví v ČR zvolila nové vedení, v čele stanula poprvé v historii žena
24. listopadu 2021 - Ekumenická rada zvolila nové vedení, poprvé v něm zasedne žena

Jediným kandidátem na post předsedy ERC se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík, ostatní navržení kandidáti kandidaturu nepřijali. Tyrlík byl v následném hlasování zvolen jednomyslně.  

Volba prvního místopředsedy nabídla větší drama, když v prvním kole nezískal žádný ze tří kandidátů nadpoloviční většinu. V následující zúžené volbě získala převahu hlasů současná superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková.

Druhým místopředsedou pak byl zvolen Marián Čop, biskup Evangelické církve augsburského vyznání, který tak navázal na své předchozí členství v předsednictvu ERC. Členem je od roku 2017. Náhradníkem předsednictva ERC se stal synodní senior ČCE Pavel Pokorný. 

Tomáš Tyrlík je duchovním Slezské církve evangelické a. v. V roce 1998 byl zvolen seniorem Frýdeckého seniorátu SCEAV a v roce 2006 členem Církevní rady SCEAV. V říjnu 2011 byl synodem zvolen náměstkem biskupa Slezské církve evangelické a. v. Je místopředsedou Sdružení Martina Luthera v ČR. V minulosti přednášel na Ostravské univerzitě, katedře křesťanské výchovy. Ve vedení církve působí od roku 2017. Tyrlíkovým zvolením se Slezská církev evangelická a. v. vrací do čela ERC po dvaceti letech. Dosud posledním představitelem SCEAV v čele ERC byl Vratislav Volný, který na této pozici působil v letech 1994-1995 a 2001-2005.   

Ivana Procházková je doktorkou teologie a působila jako farářka v Plzni, od roku 2012 pak v Praze. V rámci Institutu vzdělávání měla od roku 2010 na starosti další vzdělávání laiků a kazatelů. Je první ženou v úřadu superintendenta ECM. Přelomem je také její zvolení do předsednictva ERC: je tak historicky vůbec první ženou, která tento post zastává. 

Nově zvoleným pogratuloval dosavadní předseda ERC a emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. „Přál bych novému předsedovi, aby se ve své funkci setkával hlavně s otevřeností a s touhou všech křesťanů být spolu jako jedna Kristova rodina.“ Všem přítomným pak poděkoval za dobrou spolupráci. Vyzdvihnul kreativní potenciál dosavadního předsednictva ERC a ocenil ekumenické projekty, které se ERC podařilo v minulém roce realizovat. Připomněl také motivaci pro činnost ERC: „Ekumenu chápu především jako proces stálého odstraňování předsudků, které se většinou vyskytují mezi těmi, kdo toho málo vědí o sobě, natož o druhých. A pak především jako proces neutuchající touhy být jednou jedno v Kristu a s Kristem při eucharistii.“ 

Ekumenická rada církví sdružuje 16 křesťanských církví a Federaci židovských obcí. Zastupuje jednotlivé církve ve vztahu ke státu a koordinuje mezicírkevní spolupráci. Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš k tomu uvádí: „Jedním z nejdůležitějších úkolů, které Ekumenická rada církví plní, je společná duchovní služba v armádě, vězení, policii nebo nemocnicích, která je uskutečňována společně s Českou biskupskou konferencí. Čím dál viditelnější jsou také akce jako je zítřejší Červená středa, kdy se společně zasazujeme za svobodu vyznání všech lidí.“ 

Funkce se nové předsednictvo ujalo okamžikem volby. 

Text i foto: Adéla Rozbořilová, tisková zpráva ERC