Ekumenická rada církví podepsala memorandum s Letištěm Praha

7. května 2018

Pražské letiště navázalo spolupráci s Ekumenickou radou církví v oblasti duchovní podpory. Během mimořádných událostí bude možné poskytovat útěchu cestujícím, příbuzným či zaměstnancům letiště.

Pastorační a duchovenská služba kaplana bude v případě krizových a mimořádných situací k dispozici osobám všech vyznání. Z hlediska možných situací se jedná o nenadálé situace jako živelní katastrofy, nehody, terorismus a podobně.

Memorandum podepsali Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha, Daniel Ženatý, předseda, a Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví (ERC). „Duchovní podpora doplní službu psychologa, kterou již máme pro případy mimořádných událostí na Letišti Praha zajištěnou. Ačkoliv k situacím tohoto charakteru dochází obecně v letecké dopravě zcela výjimečně, musíme být i na ně dobře připraveni. Podobná spolupráce nám navíc zajistí, že bude o naše cestující i zaměstnance skutečně postaráno ve všech ohledech,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

„Připravenost církví k nasazení v případě mimořádné události na letišti je součástí takzvané sektorální pastorace, tedy služby církví mimo rámec klasické duchovenské činnosti ve farnostech a sborech. Podobně jako již řadu let fungující služba kaplanů v nemocnicích, věznicích nebo armádě se i případné nasazení na letišti děje za spolupráce všech církví, v ekumenickém a tolerantním duchu a jeho cílem je poskytnout duchovní podporu komukoli, kdo o ni požádá, bez ohledu na jeho církevní nebo náboženskou příslušnost. Účelem takového duchovního doprovázení není získávat nové věřící, ale sloužit těm, kdo to v těžké životní situaci potřebují,“ říká generální sekretář ERC Petr Jan Vinš.

V případě mimořádné události zajistí ERC duchovní podporu na letišti na základě konkrétních požadavků cestujících a to primárně prostřednictvím duchovních, kteří budou schopni poskytnout útěchu napříč náboženstvími, a v počtu, jenž si konkrétní situace vyžádá. Nicméně, v případě zájmu může být pro cestující zajištěn kontakt s představitelem konkrétního vyznání. Ten by byl cestujícím a zaměstnancům k dispozici přímo v prostorách letiště.

„Velmi vítáme vstřícnost Ekumenické rady církví a ceníme si naší vzájemné spolupráce. Tu si již brzy vyzkoušíme v rámci společného cvičení, během kterého budou doladěny konkrétní postupy s ohledem na povahu provozu mezinárodního letiště,“ dodává Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

(Zdroj: Letiště Praha, Ekumenická rada církví)