Dopis náboženským představitelům Ruska: zasaďte se o zastavení války

1. března 2022

Čeští představitelé křesťanství, židovství, islámu a dalších náboženství se otevřeným dopisem obrátili na náboženské představitele v Rusku. Vyzvali je, aby se zasadili o zastavení války na Ukrajině.

Dopis náboženským představitelům Ruska: zasaďte se o zastavení války
1. března 2022 - Dopis náboženským představitelům Ruska: zasaďte se o zastavení války

Představitelé náboženských komunit působících v České republice vyzvali v pondělí 28. února 2022 duchovní v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili se o okamžité zastavení války a dalšího prolévání krve na Ukrajině.

Kontext: Zhlédněte záznam setkání zde

Zástupci českých křesťanských církví, židovské a muslimské obce a dalších náboženství se sešli ke společné modlitbě a apelu v kapli Trauttmansdorffského paláce na Ministerstvu zahraničních věcí. Na setkání vystoupil i představitel ukrajinských řeckokatolíků v ČR Vasyl Slivocký.

Představitelé českých náboženských komunit zaslali otevřený dopis s žádostí o hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, hlavnímu rabínovi Ruska, velkému muftímu Ruska a představitelům buddhistů, hinduistů a dalších náboženských komunit v Rusku:

"Obracíme se na Vás jako na představitele církví a náboženských společenství ruského lidu. Naše společná víra v nezcizitelnou důstojnost každého člověka a posvátnou hodnotu lidského života nás zavazuje k tomu, abychom odporovali násilí a nespravedlnosti. Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo jsou pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni.

Skutečná víra je zdrojem síly k pomoci bližnímu, k praktickému milosrdenství vůči lidem v nouzi, k úsilí o mír a dobré sousedské vztahy mezi lidmi. Jsme otřeseni tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu.

Žádáme Vás proto, naléhavě prosíme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste využili veškerého svého vlivu, který jako představitelé církví a náboženských společenství máte, a účinně a ihned se zasadili o okamžité zastavení války a další prolévání krve na Ukrajině.

Žádáme Vás o aktivní hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti. Modlíme se za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste pozvali Vaše věřící, aby se společně s námi všemi modlili a usilovali o mír. Vyzvěte je, aby dali jasně vědět prezidentu Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku nepřejí."

podepsáni:
prezident České křesťanské akademie monsignor prof. Tomáš Halík
římskokatolický biskup Václav Malý
vrchní zemský rabín České republiky Karol Sidon
patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta
předseda muslimské obce v Praze Vladimír Sáňka
synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný
první místopředseda Rady Církve bratrské Bronislav Matulík
biskup Jednoty bratrské Jan Klas
superintendent Evangelické církve metodistické Ivana Procházková
emeritní předsedkyně Liberální židovské komunity Bejt Simcha Sylvie Wittmannová
předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů Mikuláš Pavlík
generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš
představitel zenové školy Kwan Um Jakub Koldovský
evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal
progresivní rabín David Maxa
profesor Univerzity Karlovy Pavel Hošek
kazatel Církve bratrské Pavel Černý
prezident Univerzální federace míru Juraj Lajda
generální vikář apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice Vasyl Slivocký
zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák
a další


foto: Leona Kalvodová