Den plný vděčnosti

1. listopadu 2023

Krásné počasí, uvolněná atmosféra, příjemný program a srdečná setkání. Tak by se dala ve zkratce shrnout oslava výročí 70 let ordinované služby žen v Českobratrské církvi evangelické, které jsme si připomněli v sobotu 21. října 2023 v areálu evangelického sboru v Poděbradech.

Den plný vděčnosti
1. listopadu 2023 - Den plný vděčnosti

Církev se tentokrát výročí rozhodla pojmout méně formálně a akcentovat komornější, spíše komunitní rozměr události v příjemném prostředí. Mělo jít hlavně o (slavnostní) příležitost strávit čas ve společenství bratří a sester ze sborů napříč církví. Setkání v Poděbradech bylo samozřejmě také společným vyjádřením vděčnosti za službu žen v církvi a oslavou toho, že ordinace žen má v ČCE již dlouhou tradici.

DSC_0174

DSC_0178

DSC_0084

Také velká část oficiálního programu byla v režii žen. Sobotní dopoledne otevřela slavnostní eucharistická bohoslužba, kterou vedla ostravská farářka Ewa Jelinek. Kázala Ester Čašková, která dříve působila ve sborech v Moravči a Praze-Vinohradech, od r. 2018 je v důchodu. Po bohoslužbě navázala panelová diskuze „přes pět generací“. V té moderátorky Jana Šarounová a Simona Kopecká vyzpovídaly čtyři ženy, které spojily svůj život se službou církvi.

DSC_0163

DSC_0124

DSC_0103

DSC_0086

DSC_0155

DSC_0187

Na kazatelnu v šedesáti

Diskuse nabídla nahlédnutí do zajímavých životních příběhů. Například Věru Lukášovou (*1929) přivedla na kazatelnu tragická událost. Její manžel Jan Lukáš byl českobratrským farářem, který působil nejprve v Kroměříži, v srpnu 1968 nastoupil do sboru Praha-Jarov. Zde působil až do své smrti v roce 1988. Když zemřel, oslovili Jarovští sestru Lukášovou s prosbou, zda by se na přechodnou dobu sboru neujala. Ta se úkolu zhostila se ctí – složila potřebné zkoušky a stala se diakonkou. Ve sboru působila až do r. 1995, kdy odešla do penze.

DSC_0249

DSC_0263

DSC_0242

DSC_0248

DSC_0259

DSC_0268

Jako uhrančivá vypravěčka se představila Jarmila Strádalová (*1931). Své mnohdy nelehké životní etapy líčila s nadhledem a humorem. Mladší generaci zastupovala Mirjam Marková. Pověření ke službě Slova a svátostí převzala z rukou synodního seniora Pavla Pokorného v prosinci 2022. V současnosti je na rodičovské dovolené. Služebně nejmladší mezi farářkami je Magdalena Horáková (*1994). Ordinována byla jako jedna ze zatím posledních – teprve za začátku října 2023.

Synodní rada na jevišti

Na čas po obědě si organizátoři připravili „historické překvapení“. Šlo o dramatické ztvárnění historických vyjádření a událostí, které vedly až k inkriminovanému synodnímu usnesení z r. 1953, kterým se oficiálně povolovalo ženám stát se ordinovanými farářkami naší církve. Cesta to byla dlouhá a spletitá. O těchto peripetiích se může čtenář dozvědět více v pečlivě zpracovanému textu „Od předsudků k tabulkám“, který připravil církevní právník a právní historik ČCE Adam Csukás. Tam navíc naleznete i interaktivní mapu všech evangelických sborů, které se k otázce ordinování žen tehdy vyjádřily. Objevují se stanoviska zamítavá, nejednoznačná i přejná. Právě těch se nakonec sešla většina – 154 z celkových 247 dotázaných sborů. Samotné usnesení pak bylo na synodu přijato drtivou většinou: 79 bylo pro, 1 proti a 1 synodál se zdržel.

DSC_4469

DSC_0355

DSC_4488

DSC_0364

Rolí zastánců různých názorových pozic se v rámci sobotního dramatického ztvárnění ujali vybraní členové synodní rady a vedoucí kanceláře Evangelické církve Martin Balcar. Inscenace místy připomínala legendární semináře z divadelních her Járy Cimrmana – a to nejen svou formou, ale i leckdy z dnešního pohledu absurdními myšlenkami historických představitelů církve, které ústy členů synodní rady zaznívaly.

DSC_4465

DSC_4467

DSC_4460

Například staršovstvo sboru v Chlebích uvedlo: „Navrhuje se důkladná prohlídka lékařská jak kandidátek, tak kandidátů farářského úřadu, jakou žádá státní správa např. u důstojníků z povolání a letců.“ Evangelíci ve Vysokém Mýtě navrhují: „Praktické potíže, mateřství a vedení domácnosti, by se daly odstranit tím, že by se takovým ženám samostatně pracujícím na sboru doporučilo se nevdávat.“

DSC_0363

Je dobré, že se jim dnes můžeme zasmát – jako tomu bylo i během představení v Poděbradech, ženám (nejen) v církevním prostředí tehdy ani dnes ale příliš do smíchu nebylo. Upjatě patriarchální společnost ženu s cynickou samozřejmostí přehlížela.

O laskavou zábavu se postaraly loutky i písničkářka

Na humor byl naštěstí prostor i v další části programu – při loutkovém představení Drak N‘ Roses, kteří ztvárnili příběh biblického Jonáše. Přestože loutkovodiči Richard Dračka s Janem Růžičkou několikrát upozorňovali, že nejde o divadlo pro děti, dobře se bavili všichni přítomní napříč generacemi.

DSC_0376

DSC_4504

DSC_0370

DSC_0380

DSC_0396

DSC_0402

Odpoledne pak přišel čas na hudbu. Pozvání do Poděbrad přijala písničkářka Lucie Redlová. Její lyricky křehké i valašsky zemité písně nabídly příjemnou tečku za oficiálním programem. Kromě něho však účastníci měli možnost trávit čas i jinak – v zahradním altánu si například mohli vyzkoušet farářský talár z dílny Barbory Horákové, který má nově příznačně i ženskou variantu. Dostatek prostoru bylo samozřejmě také na setkání u kávy a neformální rozhovory s přáteli či blízkými.

DSC_4577

Během dne bylo také možné zakoupit knihy z produkce Českobratrské církve evangelické a spolku Veritas, dále zboží z chráněné dílny Diakonie ČCE „Prostě triko“ či fairtrade produkty Obchůdku Jednoho světa.

DSC_0252

DSC_0318

DSC_0329

DSC_0348

DSC_0433

DSC_0445

Oslava nebyla do Poděbrad zasazena náhodou. Právě zde se totiž před 70 lety uskutečnila historicky první ordinace farářek. Ženy byly tehdy ordinovány hned čtyři: Jarmila Jeschkeová (později Hartová), Eva Peroutková (později Nechutová), Antonie Slámová a Alena Srnková (později Šounová). Kostel, v němž ordinační bohoslužba 13. prosince 1953 proběhla, dnes již však neexistuje. Již v roce 1962 totiž musel ustoupit „regulačním a komunikačním úpravám“ města.  

DSC_4273

DSC_4409

DSC_4625

DSC_4652

DSC_4663

DSC_4693

Praxe uvádění žen do ordinované služby samozřejmě přetrvává i po sedmi dekádách. Od té doby bylo výpomocnými kazatelkami, diakonkami, jáhenkami, vikářkami či farářkami ordinováno na 200 žen. Poděkování jim všem a radost z toho, že i ony utvářejí tvář Českobratrské církve evangelické jsme směli nyní vyjádřit společně. Na projevy vděčnosti ale nepotřebujeme speciální příležitost. Našim sestrám (i bratrům) ji můžeme projevovat v každodennosti.

Kompletní fotogalerii najdete na fotky.e-cirkev.cz

Zajímá vás dění v církvi?

Máte rádi celocírkevní akce? Chcete vědět o akcích v Bělči, Chotěboři či jinde? Jezdíte na akce pro laiky nebo pro rodiny s dětmi?
Nechte si na svůj e-mail zasílat informace, které vás zajímají.