Chovejme se tak, aby se za nás děti nemusely stydět

19. března 2018

Zapalováním svíček a zvuky nahrávky čínské písně začala modlitba za pronásledované čínské křesťany a shromáždění na podporu práv menšin v Číně. Uskutečnily se v pátek 16. března večer u památníku obětem komunismu v Praze pod Petřínem.

Chovejme se tak, aby se za nás děti nemusely stydět
19. března 2018 - Chovejme se tak, aby se za nás děti nemusely stydět

Cílem akce bylo upozornit na případ čínských křesťanů, kterým byla nedávno zamítnuta žádost o azyl, a připomenout situaci dalších etnických a náboženských menšin v Čínské lidové republice. Číslo 70 vytvořené z bílých svíček symbolizovalo počet lidí, kteří neuspěli s žádostí o azyl. Ten dostalo pouze osm Číňanů. Číslo obepínaly červené svíčky vyskládané do tvaru srdce.

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Tímto biblickým veršem zahájil akci farář pro menšiny Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal. Herečka a politička Táňa Fišerová vyjádřila radost z aktivit, které spontánně vznikají na podporu neúspěšných žadatelů o azyl. „Budí ve mně dojem, že se nemusím stydět za to, kde žiju. Pokud budeme mlčet, hrozí, že vydáme do nebezpečí někoho, kdo doufal, že jsme lidé, kteří jim pomůžou,“ zdůraznila.

Farář a člen synodní rady Pavel Pokorný vyzval k zamyšlení. „Až jednou bude Čína svobodnou zemí, a ona jí bude, vnuci pamětníků totality se jich budou ptát: Jak to tenkrát bylo, kdo se vás zastal, kdo vám pomohl, co ta křesťanská Evropa, co třeba ty země, které samy okusily, co je to nesvoboda a život v totalitě? A pamětníci odpoví: Nikdo se nás nezastal, oni o té svobodě hezky mluvili, i o křesťanských hodnotách, ale nepřijali nás. A jejich hlasy dolehnou až k uším našich vnuků a ti se za nás budou stydět,“ podotkl.

Na shromáždění promluvili také zástupci židovské a muslimské obce. Reformní Židovka Zuzana Schreiberová připomněla, že za druhé světové války se Šanghaj stala útočištěm prchajících Židů. Za pouhé dvě generace se ovšem vztah Číňanů k náboženským menšinám výrazně proměnil.

Českobratrský farář Tomáš Cejp promluvil o Otevřeném dopisu předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů, jehož je spoluautorem (připojit se lze zde).

Zazněla modlitba v čínštině i v češtině. Zhruba stovka účastníků shromáždění pak společně zpívala píseň Jednou budem dál. Na závěr se na podporu uprchlíků rozezněly zvony z katolického kostela Panny Marie Vítězné a z evangelického kostela U Salvátora. Zvony kostelů po celé republice budou provázet i další akci na podporu čínských křesťanů na Zelený čtvrtek.

 

Okénko do zákulisí:

Téměř před dvěma lety se na Diakonii Českobratrské církve evangelické obrátila skupina žadatelů o azyl z Číny. Hledali někoho, s kým by mohli sdílet křesťanskou víru a kdo by jim pomohl v nové zemi. „V Číně podle jejich slov i podle svědectví mnoha mezinárodních organizací, například China Aid, Human Right Watch nebo Freedom House, nemohou svou víru svobodně vyznávat. Česko vnímali jako demokratickou zemi, která jim to umožní. Od té doby navázali mnohé přátelské vztahy, potkáváme je ve střediscích Diakonie i v různých křesťanských sborech. Učí se česky, mnozí sehnali práci. Zároveň ale vnímáme jejich velké obavy z případného návratu. Svědčí o pronásledování osobním i o tom, které viděli u lidí, kteří se stejně jako oni snažili žít svobodně,“ popisuje situaci koordinátorka pro práci s migranty v Diakonii Alena Fendrychová.

Co v tom můžeme dělat my? „Setkávat se s nimi, zajímat se o průběh azylového řízení, apelovat na příslušné orgány i politiky, aby řízení proběhlo podle zákona a nebylo ovlivněno současnou českou politikou, vstřícnou k Číně,“ dodává Alena Fendrychová.

Vážnost situace ilustruje i zkušenost faráře Českobratrské církve evangelické pro menšiny Mikuláše Vymětala. „Když jsem pomáhal uprchlíkům z Iráku, zažil jsem případ, kdy se jeden muž vrátil do Bagdádu a ještě týž den byl zavražděn. Nikdo pak za tu smrt nechtěl nést odpovědnost. Nechci, aby se to opakovalo znovu, tentokráte s lidmi, s nimiž navíc sdílím stejnou křesťanskou víru. V podpoře čínských křesťanů nepřestaneme, plánujeme za ně zvonit zvony po celé republice a vyhlásit na ně půst se sbírkou,“ vysvětluje.

 

Podporu čínským křesťanům, kteří nedostali v České republice azyl, vyjádřila nedávno synodní rada Českobratrské církve evangelické, Ekumenická rada církví v ČR i Česká biskupská konference.

Záznam ze shromáždění na podporu čínských křesťanů zde.