Česká pomoc v Řecku: nákup léků i očkování

22. července 2020

Peníze ze sbírky ČCE pro uprchlíky v Řecku pomohly zajistit nákup zdravotnického materiálu, léků i očkování pro děti. Pomoc navíc přišla v době koronavirové krize, kdy byla nejvíce potřebná.

Česká pomoc v Řecku: nákup léků i očkování
22. července 2020 - Česká pomoc v Řecku: nákup léků i očkování

V dubnu letošního roku obdržela řecká nezisková organizace Perichoresis finanční dar ve výši 12 000 eur (více než 300 tis. Kč) od Českobratrské církve evangelické. Peníze se vybraly v rámci celocírkevní sbírky a posloužily k nákupu léků, zdravotnického materiálu a k zajištění nezbytné lékařské péče pro uprchlíky na řeckých ostrovech Chios a Katerini.

Konkrétně jde o výdaje na zdravotnický materiál pro nově příchozí uprchlíky na ostrov Chios, dále finanční podporu uprchlíků žijících na ostrově Katerini, kteří nejsou schopni pokrýt náklady na ošetření a léky (z důvodu tíživé ekonomické situace či absence zdravotního pojištění), a také na podporu pěti místních lékáren, které díky tomu mohou poskytovat léky a další zdravotní materiál za nižší ceny. 

Ze získaných prostředků využila Perichoresis 2000 eur na nákup zdravotnického materiálu pro Katerini a 5 500 eur na nákup zdravotnického materiálu pro Chios. Kromě toho finanční dar církve pomohl zajistit očkování pro 20 dětí žijících na ostrově Katerini.