Celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele

16. června 2022

Na podzim se otevře dvouletý kurz pro laiky, kteří by se chtěli stát výpomocnými kazateli. Kurz v sobě kombinuje teoretickou teologickou průpravu s praktickou částí, ve které si účastníci vyzkouší přípravu a vedení bohoslužeb.

Celocírkevní kurz vzdělávání pro uchazeče o ordinaci výpomocného kazatele z řad ostatních členů cír
16. června 2022 - Celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele

Jedná se o dvouletý kurz určený pro laiky, kteří by se chtěli stát výpomocnými kazateli z řad ostatních členů církve.

Kurz bude probíhat od října 2022 do června 2024. Přihlašovat se je možné zde, a to do 31. 8. 2022.

Teoretická část kurzu zahrnuje celkem 15 sobotních setkání (vždy od 10 do 17 hodin) během tří semestrů (celkem 1,5 roku). Každé setkání bude obsahovat rozmanité formy práce, důraz bude kladen na interaktivitu (seminární forma, práce ve skupinách, individuální práce). Jednotlivé kurzy povedou vyučující z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. První běh teoretické části začne 1. 10. 2022 v Praze.

Praktická část začne po roce, tedy od podzimu 2023. V rámci ní vypracují účastníci celkem pět kompletních programů bohoslužeb, které následně povedou v domluveném sboru. Bohoslužeb se bude účastnit farář či seniorátní koordinátor, který výstup zhodnotí. V rámci této části by měl účastník také absolvovat kurz z fakultního cyklu celoživotního vzdělávání.

V každém seniorátu bude k dispozici seniorátní koordinátor, který bude s účastníky komunikovat ohledně průběhu kurzu.

Kurz bude probíhat v Praze v prostorách Ústřední církevní kanceláře (Jungmannova 9, Praha 1). Po roce (tj. od září 2023) bude otevřen paralelní kurz v Olomouci.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu jsou:

 • minimálně 80% účast na vzdělávacích setkáních (tj. alespoň 12 z 15), za absenci vypracovat materiál k tématu,
 • splněné průběžné úkoly (např. seminární práce),
 • příprava a realizace 5 hodnocených bohoslužeb,
 • složení závěrečné zkoušky u Komise pro zkoušení uchazečů o službu výpomocných kazatelů.

Cena kurzu:

Kurzovné činí 2 000 Kč za rok od každého účastníka, příspěvek sboru, který „studenta“ vysílá, pak 3000 Kč ročně. Zbytek je financován z celocírkevního Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů.

Termíny setkání prvního cyklu:

 • 1. 10. 2022 – biblistika: Starý Zákon
 • 22. 10. 2022 – biblistika: Nový Zákon
 • 5. 11. 2022 – biblistika: homiletická exegeze
 • 19. 11. 2022 – systematická teologie pro kázání (Bible, Bůh, člověk, soteriologie)
 • 3. 12. 2022 – etika pro kázání (otázky spravedlnosti, partnerství, bioetiky, politiky, médií)
 • 18. 2. 2023 – homiletika
 • 4. 3. 2023 – homiletika
 • 25. 3. 2023 – liturgika
 • 29. 4. 2023 – liturgika
 • 13. 5. 2023 – zpěvník
 • říjen 2023 – předdějiny a dějiny ČCE
 • říjen 2023 – současná podoba ČCE
 • říjen 2023 – ČCE v ekumeně
 • listopad 2023 – křesťanství a jiná náboženství
 • listopad 2023 – církevní zřízení a řády

Během druhého roku kurzu účastník připraví a vykoná pětkrát bohoslužby podle času a místa zadaného seniorátním koordinátorem.