ČCE a partneři z Bavorska: po třech letech opět naživo

24. června 2022

Po dlouhé covidové pauze se opět osobně sešli zástupci ČCE a jejího západočeského seniorátu s partnery z Evangelické luterské církve v Bavorsku z regionu Bayreuth.

ČCE a partneři z Bavorska: po třech letech opět naživo
24. června 2022 - ČCE a partneři z Bavorska: po třech letech opět naživo

Celodenní přátelské setkání hostil 22. června 2022 přeštický sbor ČCE, jehož farář Jan Satke zároveň představil prostory stacionáře Kristián, které sbor vybudoval v posledních několika letech, mimo jiné také za přispění bavorských partnerů.

Dvacítku hostů v čele se synodním seniorem ČCE Pavlem Pokorným a bavorskou regionální biskupkou Dr. Dorotheou Greiner uvítal na radnici starosta Přeštic pan Karel Naxera, který vyzdvihl dlouholetý přínos německo-českých partnerství v místním regionu i společenské aktivity místního evangelického sboru.

Prestice_2022_01

Prestice_2022_02

Prestice_2022_03

Rozhovor obou partnerských skupin se týkal zásadních věcí, které se udály v životě obou církví v poslední době, nadto se také hovořilo o výhledu další spolupráce západočeského seniorátu ČCE a partnerského příhraničního církevního regionu Bayreuth. 

Z doprovodných programů je třeba zmínit velmi sugestivní výstavu „Děti kreslí mír“, která v Přešticích zahajuje své putování po dalších městech a zemích světa. Autory většiny obrazů jsou malé nebo větší děti z válkou zasažené Ukrajiny. V závěru programu pak promluvil historik Michal Tejček o historii židovské komunity v Přešticích.

Těšíme se na další setkání příští rok, které proběhne na opačné straně hranice.

Prestice_2022_04

Prestice_2022_06

Prestice_2022_05

Prestice_2022_07

Prestice_2022_08