Čas žít, čas umírat

1. listopadu 2018

V roce 2011 vydalo Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) text o důstojném umírání. Nyní přinášíme jeho kompletní znění v českém jazyce.

Čas žít, čas umírat
1. listopadu 2018 - Čas žít, čas umírat

Text se snaží odpovědět na otázky spojené s koncem života, eutanazií, paliativní péčí, asistovanými sebevraždami... nebo s rozhodnutími o neposkytnutí či ukončení léčby. Snaží se je zasadit do teologických a etických rámců a upřesnit, které z cest jsou křesťansky přijatelné a vhodné; jak zůstat věrný Písmu a tradici, a zároveň brát v potaz moderní medicínu a zkušenosti lékařů a pozůstalých. Dokument má 104 stran a na popud Poradního odboru pro aktuální společenské záležitostí při synodní radě jej v roce 2018 z anglického originálu přeložil do češtiny Jan Zámečník. Smyslem překladu je zpřístupnit text v elektronické podobě všem, kdo se o tuto aktuální tematiku zajímají. Publikace je výsledkem předcházející dlouholeté diskuse ve třiceti zemích a v mnoha protestantských denominacích v rámci GEKE. Materiál naleznete zde.