Buďme připraveni přijmout uprchlíky, vyzvalo vedení církve

25. února 2022

/AKTUALIZOVÁNO/ Synodní rada vyzvala své farní sbory k tomu, aby daly najevo svou připravenost k případnému poskytnutí přístřeší válečným uprchlíkům.

Buďme připraveni přijmout uprchlíky, vyzvalo vedení církve
25. února 2022 - Buďme připraveni přijmout uprchlíky, vyzvalo vedení církve

"S velkým pohnutím sledujeme záběry okupačních vojsk na východě Ukrajiny. Plni obav posloucháme zhoubnou rétoriku těch, kteří si násilím přisvojují moc a ohýbají pravdu a právo ve svůj prospěch. Myslíme na osudy nevinných lidí, na přátele a rodiny našich ukrajinských bratří a sester, spoluobčanů, kolegů, sousedů… A zůstáváme s nimi v modlitbách. Prosíme o moudrost a odvahu pro všechny, kteří mohou v dané situaci přispět k ukončení konfliktu. Zároveň hledáme cesty, jak alespoň částečně pomoci zmírnit utrpení a strach z hrozící války," vzkázala synodní rada (SR) Českobratrské církve evangelické prostřednictvím dopisu synodního seniora Pavla Pokorného a synodního kurátora Jiřího Schneidera ve středu 23. února 2022 do všech sborů a kazatelských stanic církve.

Diakonie vyhlásila veřejnou sbírku na přímou pomoc Ukrajině

Vedení církve tak navázalo na konkrétní okamžitá jednání, které vedlo o den dříve s ředitelkou diakonického Střediska rozvojové a humanitární spolupráce Kristinou Ambrožovou. Ta uvedla, že prostřednictvím svých dlouholetých partnerských organizací Otcův dům a Dům milosrdenství, které pečují o sirotky, resp. lidi bez domova v Kyjevě, pečlivě monitorují situaci v regionu.

Ve spolupráci s nimi je Diakonie ČCE také připravena okamžitě poskytnout přímou finanční i organizační pomoc např. při evakuaci osob nebo dodávkách humanitárního a zdravotnického materiálu. Pro tento účel vyhlásila veřejnou sbírku a spolu s Českobratrskou církví evangelickou uvolnily mimořádné prostředky ve výši 500.000 Kč na okamžitou pomoc.

274723188_10165868797990134_3065691258413337683_n

Druhá přímá linka pomoci je připravena přes síť humanitárních neziskových organizací navázaných na (především protestantské) církve v Evropě. V koordinaci např. s diakoniemi z Německa a Skandinávie je i česká Diakonie připravena na výzvu ukrajinských partnerů okamžitě jednat.

Farní sbory vyjadřují ochotu pomáhat

SR a zároveň hledá další efektivní způsoby pomoci. Jedním z nich je i připravenost na příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny. 

"Pokud by k nám přišel větší počet uprchlíků, chceme být připraveni nabídnout rychlou a účinnou pomoc. Prosíme, dejte nám vědět, zda a v jakých počtech byste byli schopni poskytnout zázemí lidem na útěku před válkou," vyzvalo církevní vedení ve zmíněném dopise s odkazem na to, že sborové prostory často nabízejí možnost alespoň provizorního a krátkodobého přístřeší se základním hygienickým zázemím.

Církev sbírá data prostřednictvím dotazníku na webové adrese: bit.ly/Ukrajina2022. První sbory i jednotlivci přitom hlásí ochotu přijmout desítky uprchlíků. „Za necelý den evidujeme nabídku přístřeší pro téměř dvě stě lidí, přibližně polovinu z těchto ‘lůžek’ sbory nabízí jako dlouhodobější zázemí, tedy až na několik měsíců,“ přibližuje aktuální dění synodní kurátor Jiří Schneider.

Postupně se ukazuje, jak moc vážná bude situace. Ve čtvrtek 24. února 2022 v časných ranních hodinách přinesly světové agentury zprávy o faktickém začátku ruské invaze na Ukrajinu. Prezident Ruska Vladimir Putin oznámil zahájení "speciální vojenské operace", z mnoha míst regionu zní střelba a ozývají se výbuchy, v zemi je vyhlášen válečný stav.

Situace rychle eskalovala poté, co Rusko uznalo samostatnost separatistických regionů na východě Ukrajiny a ohlásilo připravenost pomoci bránit jejich nároky. Světoví lídři to následně označili za hrubé porušení svrchovanosti a celistvosti státu Ukrajina a odsoudili to jako přípravy záminky k ruské invazi na Ukrajinu.

Ačkoli boje probíhají na většině území Ukrajiny, nemá ústředí evangelické církve prozatím zprávy o ohrožení evangelických krajanských sborů. "Jsme v kontaktu se všemi zástupci našich krajanských sborů na Ukrajině. Vědí o tom, že je Česko v myšlenkách i modlitbách s nimi, a že jsme připraveni pomoci, jak to bude možné. Jsou vděční, zdraví nás, jsou v pořádku," tlumočili prozatím dobré zprávy českobratrští evangeličtí faráři Petr Brodský a Miroslav Pfann, kteří jsou s krajany v kontaktu. 

Pošlete vzkaz našim krajanům na Ukrajině

Válka v rovině informací

Ověřené informace zní z médií postupně, ale i v českém mediálním prostoru už se objevují dezinformace a pokusy zkreslit obraz o skutečném dění v regionu.

"V následujících dnech bude ještě o mnoho více záležet na tom, jakým informacím se dostane pozornosti. Považujme za součást křesťanské odpovědnosti poměřovat vše měřítkem lidskosti a věrnosti pravdě, evangeliu. Buďme i v tomto ohledu odpovědní a nedávejme prostor informačním mlhám, v nichž bují nenávist a dostává prostor zlo," poukázali církevní statutáři na bezprostřední dopady válečného konfliktu, které už rezonují také naší společností a k jejichž zmírnění můžeme snadno přispět. 

Ilustrační foto: Alexey Filippov (Flickr @UNICEF Ukraine), zima 2015 v konfliktem ovlivněné oblasti Doněcku, licence Creative Commons (CC BY 2.0)


Materiály ke sdílení, texty modliteb, liturgie pro ekumenická setkání...