Bohoslužby s představením nových pracovníků v církvi

19. května 2017

V podvečer 18. května se sešli synodálové a další hosté v pražském kostele u Klimenta k bohoslužbám s večeří Páně, kterou vysluhovali členové předsednictva synodu. V rámci bohoslužeb byli představeni nově ordinovaní kazatelé od minulého synodu.

V podvečer 18. května se sešli synodálové a další hosté v pražském kostele u Klimenta k bohoslužbám s večeří Páně, kterou vysluhovali členové předsednictva synodu. V rámci bohoslužeb byli představeni nově ordinovaní kazatelé od minulého synodu – Noemi Batlová, Tomáš Cejp, Otmar Humplík, Simona Kopecká, Bedřich Marek, Jiří Marek, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula, Petr Tomášek a Kamil Vystavěl. Představen byl také nový vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Jaromír Plíšek, slib složil nový ředitel Diakonie Jan Soběslavský a členové správní rady Diakonie Kamila Viktorová a Petr Neumann. Do služby učitele teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy byl vyslán Jan Zámečník. Poslance synodu pozdravili zástupci domácí i zahraniční ekumény – předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a Benigna Gillová, členka církevního vedení Evangelické Jednoty bratrské.

Jak kázání Miroslava Pfanna založené na textu Zj 3,7-13, tak pozdravení pokoje a společenství u stolu Páně bylo posilou a povzbuzením pro zvolené zástupce církve pověřené synodním jednáním, hosty i další účastníky bohoslužeb.