Biblické heslo roku 2023

18. ledna 2023

Biblickým heslem pro rok 2023 je verš knihy Genesis 16,13: „Ty jsi Bůh, který mne vidí!“

Biblické heslo roku 2023
18. ledna 2023 - Biblické heslo roku 2023

Kdekdo touží po tom, aby byl vidět. Reklamní plochy jsou čím dál větší. Kandidáti na všemožné funkce prezentují své portréty. Na monitorech počítačů a na obrazovkách televizí nám co chvíli vyskakují nabídky a obrázky, které jsme si nevyžádali, ale ony si žádají naši pozornost. Na sociálních sítích se zápasí o zájem globální vesnice. Zasáhnout co nejvíce uživatelů. Nabídnout šokující výrazy, otřásající snímky. Církev také touží dostat se do médií, zaujmout. Máme pocit, že kdo se nezviditelní, jako by nebyl. Nebýt vidět znamená ztrátu, zapomnění, smrt.

Na koho se dívá Bůh? Co Boží pohled znamená pro toho, na koho hledí?
Slova, která jsou letošním biblickým heslem, říká žena ztracená na poušti. Těhotná Hagar na útěku před svou mocnou paní Sárou. Hagar otrokyně. Služka, náhradní matka. Ztrápená. Ponížená. Poslední z posledních. Ale právě ji Hospodin vidí! Právě k ní promlouvá. Ujišťuje ji, že se jí zastane. A Hagar Bohu uvěří, díky jeho pohledu se narovná, ožije.

Ježíš se podle svědectví evangelií dívá kolem sebe Božíma očima. Dobře vidí zvláště ty ztracené, zatracené, maličké, slabé, opomíjené, nepatrné. Vidí ty, kdo jsou pro běh světa neviditelní. Vytahuje je na světlo, zastává se jich, ujišťuje je o Boží přízni, a tím jim dává naději.

A svým učedníkům a posluchačům Ježíš vzkazuje: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40)

Ať letošní biblické heslo povzbudí přehlížené. Ať otevře naše oči pro nepatrné kolem nás. Ať naše ústa a srdce chválí Hospodina, našeho Boha, který vidí.

Pavel Pokorný
synodní senior

Jiří Schneider
synodní kurátor


ilustrační foto: Vojtěch Zikmund