600 let od upálení Jeronýma Pražského

9. listopadu 2016
600 let od upálení Jeronýma Pražského
9. listopadu 2016 - 600 let od upálení Jeronýma Pražského

V roce 2016 uplynulo 600 let od upálení Jeronýma Pražského na kostnické hranici. Jeroným Pražský se narodil okolo roku 1378. V roce 1398 dokončil studia na pražské univerzitě. Z Oxfordu přivezl do Prahy Wyclifovy nejdůležitější spisy. Přednášel na pařížské Sorbonně a na univerzitách v dnešním Německu a Rakousku. Podílel se na vydání dekretu Kutnohorského. Složil několik básní a „protest-songů“. Jako diplomat krále Václava IV. zavítal i do Jeruzaléma.

V dubnu 1415 přijel Jeroným i přes varování do Kostnice. Po uvěznění a trýznivém mučení své názory odvolal. Ve znovuobnoveném procesu se přiznal k Husovým a Wyclifovým myšlenkám. Byl odsouzen církevním koncilem a 30. května 1416 upálen na stejném místě jako Hus,

Českobratrská církev evangelická si toto výročí připomněla 29. května festivalem na Střeleckém ostrově v Praze. Pořádala také promítání filmů o Jeronýmovi Pražském, vydala o něm knihu nebo vytvořila interaktivní test (proklik na http://www.nase-reformace.cz/jak-dobre-znate-jeronyma-prazskeho-a-jeho-dobu/).