600 let od upálení Jana Husa

9. listopadu 2016
600 let od upálení Jana Husa
9. listopadu 2016 - 600 let od upálení Jana Husa

V roce 2015 uplynulo 600 let od upálení mistra Jana Husa na kostnické hranici. Jan Hus se narodil okolo roku 1370 v Husinci. Studoval na Karlově univerzitě v Praze, kde také vyučoval, a stal se později i jejím rektorem. Deset let působil jako kazatel v Betlémské kapli. Základem jeho učení i života se stala Bible. Poukazoval na mravní úpadek, v němž se na počátku 15. století nacházela církev. Vedl křesťany k tomu, aby se jejich víra projevovala v jejich životě v pravdě, lásce a poctivosti.

Přebíral některé z myšlenek anglického teologa Johna Wycliffa. Kritizoval způsob udělování odpustků a křížové výpravy. Je-li nařízení i samotného papeže v rozporu s Biblí, nemusí být uposlechnuto. Musel opustit Prahu a uchýlil se do exilu na Kozí Hrádek a hrad Krakovec, kde se věnoval literární činnosti. Je autorem mnoha spisů latinských a českých, které jsou dodnes zdrojem inspirace.

Hus byl pozván na kostnický koncil, kde ho uvěznili a odsoudili jako kacíře. Když odmítl odvolat své názory, skončil 6. července 1415 na hranici. Jeho popel byl vysypán do Rýna, aby jeho stoupenci nemohli udělat z hrobu poutní místo. Jeho upálení vyvolalo v Čechách protest a podnítilo vznik české reformace. O sto let později se Husovy myšlenky staly inspirací Martinu Lutherovi a dalším reformátorům v Evropě. V Čechách našly ohlas při vzniku samostatného státu reprezentovaného T. G. Masarykem. V roce 1999 vyzdvihl papež Jan Pavel II. Husovu morální odvahu, vyslovil hlubokou lítost nad jeho krutou smrtí a označil jej jako reformátora církve. Lítost nad smrtí Jana Husa vyjádřil v roce 2015 i papež František.

Českobratrská církev evangelická si Jana Husa připomněla 5. a 6. července 2015 Husovskými slavnostmi (proklik na http://www.hus-fest.eu/) v Praze. Pořádala také mezinárodní konferenci v Senátu Parlamentu České republiky, vydala v češtině knihu německého autora Uwe Hausera s názvem Jan Hus - Pravda vítězí nebo knihu Kláry Smolíkové H.U.S. (Hus úplně světovej).