600 let od počátku vysluhování podobojí

9. listopadu 2016
600 let od počátku vysluhování podobojí
9. listopadu 2016 - 600 let od počátku vysluhování podobojí

V roce 2014 uplynulo 600 let od prvního vysluhování podobojí - tedy od přijímání chleba i vína při Večeři Páně všemi přítomnými (nikoli jen kněžími) tak, jak to ustanovil Ježíš Kristus při poslední veřeři s učedníky před jeho ukřižováním.

Tuto myšlenku prosazoval Jan Hus s přítelem Jakoubkem ze Stříbra. Ten zjistil, že vysluhování Večeře Páně laikům pouze chlebem (podjednou) církev zavedla teprve v posledních dvou stoletích. Jan Hus byl v roce 1414 už v Kostnici a Jakoubkovo rozhodnutí vysluhovat podobojí podporoval. Jakoubek podnítil podávání chleba i kalicha v pražském kostele u Martina ve Zdi (proklik na web Martina ve Zdi), kde to učinil místní farář Jan z Hradce na konci října roku 1414 a dělo se to také v jiných kostelích v Praze.

10. března 1417 vydala pražská univerzita svou deklaraci, která schválila vysluhování „pod obojí způsobou“. To bylo později zařazeno jako druhý požadavek mezi čtyři pražské artikuly z roku 1420. Kalich se tak stal symbolem, znakem husitského hnutí. Ti, kdo se za vysluhování postavili, přijali pojmenování podobojí neboli utrakvisté a vytvořili církev utrakvistickou, jejímž arcibiskupem se stal pražský kazatel Jan Rokycana.

Českobratrská církev evangelická si tuto událost připomněla 12. října 2014 v Praze.