400 let od vydání Bible kralické

9. listopadu 2016
400 let od vydání Bible kralické
9. listopadu 2016 - 400 let od vydání Bible kralické

V roce 2013 uplynulo 400 let od posledního vydání Bible kralické. Rok 1613 byl ovšem jen poslední veřejně známou událostí procesu, který trval přes 30 let. Tehdy v Kralicích na jižní Moravě vznikalo monumentální dílo, jehož význam pro církevní i obecné kulturní dějiny nelze minout. Překladatelů Bible do českého jazyka bylo jedenáct, většinou se jednalo o kněží historické Jednoty bratrské.

Byl to první úplný český překlad Bible z původních jazyků. Církev západní a střední Evropy v raném středověku užívala od svých počátků dávného latinského překladu Bible, zvaného Vulgáta. Každý spis byl totiž nesmírně vzácný, ručně opisovaný na pergamenu. Navíc většina obyvatelstva byla negramotná. Obrat nastal až reformací – ta vzbudila zájem o Bibli samu bez ustálených výkladů, pak renesancí – obliba antických dějin i jejich jazyků vůbec, a konečně vynálezem knihtisku. K dostupnosti literatury už nebyly nutné ruční opisy, po roce 1455 se po celé Evropě rychle šířily tiskárny, a ty umožnily nesmírné rozšíření četby textů.

Pozoruhodné na příběhu Kralické bible je také to, že se konal na půdě tehdejšího českého království vlastně nelegálně. Jednota bratrská, která toto dílo vytvořila, nebyla v zemi povolena. Přece však jednotlivé šlechtické rody měly na svých panstvích samostatná práva. A šlechtic Jan starší ze Žerotína, sám člen Jednoty, nechal zřídit někdy okolo roku 1560 v Ivančicích tajnou tiskárnu, později ji přenesl do nedalekých Kralic. Tam kraličtí bratří nechali vytisknout své jedinečné dílo.

Českobratrská církev evangelická si tyto událost připomněla 15. září 2013 v Kralicích nad Oslavou.