365krát zvolna, a pořádně

2. ledna 2021

Novoroční zamyšlení synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého.

365krát zvolna, a pořádně
2. ledna 2021 - 365krát zvolna, a pořádně
https://soundcloud.com/ecirkev/2021-365-krat-zvolna-a-poradne-zamysleni-daniela-zenateho-31122020
365krát zvolna, a pořádně - audioúvaha synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého.