Sen o novém světě: Adventní zastavení 2022

Jedním z cenných výsledků dlouholeté spolupráce mezi Českobratrskou círví evangelickou a Presbyterian Church USA je každoročně vydávaná brožurka dvojjazyčných adventních meditací. Biblické texty, které nás budou provázet letošním adventem, by nám měly odhalit různé aspekty onoho nového světa, který vyhlížíme a k němuž pracujeme. Je úžasné, že navzdory vzdálenosti, která nás od sebe navzájem dělí, ať jsme v USA, v České republice nebo kdekoli jinde, můžeme tuto naději sdílet. 

Dreaming of a New World: Advent devotions 2022

One of the worthy results of the long-standing cooperation between the Evangelical Church of Czech Brethren and the Presbyterian Church USA is the annual booklet of bilingual Advent meditations. The biblical texts that will guide us through Advent this year should reveal to us various aspects of the new world we are dreaming of and working towards. It is amazing that despite the geographical distance, whether we are in the USA, the Czech Republic or elsewhere, we can share this hope.

 

Verze k prohlížení (ke čtení na obrazovce)
Viewable (read-on-screen) version

 

Verze k tisku brožury 
Booklet print version

Stránky jsou v této verzi přeházeny, to je záměr. V nastavení tisku na Vaší tiskárně vyberte "tisk brožury" nebo "tisk publikace". Obracení stránek nastavte na "obracet na kratším okraji". Výsledné listy A4 přeložíte (případně sešijete) a máte krásnou A5 brožuru.

The pages are rearranged in this version, that is normal. In the print settings on your printer, select "print brochure" or "print publication". Set the page turning to "turn at the shorter margin". Fold (or staple) the A4 sheets and you have a beautiful A5 booklet.

 

Verze k "obyčejnému" tisku
Easy-print version

 

Kontakt / Contact: Pavel Hanych, hanych@e-cirkev.cz