Zástupci mládeže diskutovali o novém uspořádání seniorátů

23. června 2022

V návaznosti na květnové zasedání synodu, které zahájilo rozhovor o možné budoucí podobě seniorátů, naplánovali zástupci mládeže on-line diskusi se členy Komise pro reformu správy církve. Záznam debaty vám přinášíme.

Zástupci mládeže diskutovali o novém uspořádání seniorátů
23. června 2022 - Zástupci mládeže diskutovali o novém uspořádání seniorátů

Jak se do budoucna může proměnit uspořádání "církevních krajů" i náplň jejich práce, co takové změny obnáší a nakolik do nich mohou promlouvat "řadoví" členové církve všech generací?

Nejen o tom diskutovali představitelé Komise pro reformu správy církve, která organizační změny připravuje a navrhuje - farářka Saša Jacobea a církevní právník Adam Csukás. Celocírkevní odbor mládeže zareagoval nejrychleji a jako jeden z prvních církevních "orgánů" si navrhovatele změn pozval k rozhovoru a společnému přemýšlení o reorganizaci.

Záznam online diskuse díky tomu nabízíme veřejně ke zhlédnutí. Dozvíte se mimo jiné, proč se o změnách hranic seniorátů vůbec uvažuje, jaká kritéria brali autoři návrhu v potaz a nebo jak bude vypadat diskuse a zapracování připomínek.

 

Čtěte více: