Webinář: Člověk s mentálním postižením ve sboru

2. listopadu 2022

Srdečně Vás zveme na webový seminář na téma Člověk s mentálním postižením ve sboru (z pohledu rodiče, faráře, člena sboru).

Webinář: Člověk s mentálním postižením ve sboru
2. listopadu 2022 - Webinář: Člověk s mentálním postižením ve sboru

Srdečně Vás zveme na webový seminář na téma Člověk s mentálním postižením ve sboru (z pohledu rodiče, faráře, člena sboru).

Webinář se bude konat ve čtvrtek 1. 12. 2022, v 19:00 na platformě MS Teams.

  • referáty: Irena Kovaříková, Miriam Farková, Daniel Heller ml.
  • informace o společenství Víra a světlo: Marta Zemánková

Moderuje Jana Šarounová, speciální pedagog-logoped v SPC pro vady řeči, tohoto času také 2. náměstkyně synodního kurátora ČCE.

Podněty a otázky můžete zaslat předem na adresu: daniel.heller@evangnet.cz. Odkaz na přihlášení bude zaslán v týdnu před konáním webináře.

Pořádá poradní odbor pro práci s lidmi s postižením.

Přihlašování

 

clovek-s-mentalnim-postizenim-ve-sboru

foto: ilustrační – Tomáš Znamenáček, tábor pro lidmi s postižením (Běleč 2022)