Výzva Ekumenické rady církví k nadcházejícím parlamentním volbám

30. září 2021

Řídící výbor Ekumenické rady církví vydal ve čtvrtek 30. září 2021 výzvu k blížícím se parlamentním volbám.

Výzva Ekumenické rady církví k nadcházejícím parlamentním volbám
30. září 2021 - Výzva Ekumenické rady církví k nadcházejícím parlamentním volbám

Podtrhl jejich význam a apeloval na aktivní účast "všech křesťanů i lidí dobré vůle". Vyzval k volbě těch kandidátů, kteří "skutečně zastávají důležité lidské a duchovní hodnoty: respekt k druhému, spravedlnost, poctivost, touhu po pravdě a soucit".

Milé sestry a bratři, milí přátelé,

čekají nás volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Možnost svobodně volit je velká občanská výsada a znak demokratické společnosti. Zároveň je aktivní účast na volbě i vědomým rozhodnutím se k spolunesení odpovědnosti za věci veřejné. Ekumenická rada církví vyzývá proto všechny křesťany i lidi dobré vůle, aby tuto odpovědnost přijali a voleb se zúčastnili.

Nechceme doporučovat žádnou konkrétní stranu nebo hnutí, doufáme ale, že ve svém svědomí věřící zohlední, kdo z kandidátů skutečně zastává důležité lidské a duchovní hodnoty: respekt k druhému, spravedlnost, poctivost, touhu po pravdě a soucit. Věříme, že naše naděje, která je zakořeněna v Bohu, se nenechá strhnout těmi, kteří chtějí rozdmýchávat strach a nenávist. Varujeme před těmi, kteří se mohou slovy zdánlivě hlásit ke křesťanským hodnotám, jejich činy ale vypovídají o opaku. Pán říká: „Po jejich ovoci je poznáte.“ (Mt 7,16)

Zároveň všechny vyzýváme k modlitbám za zdárný průběh voleb, za všechny občany, kteří se této volby účastní, i za ty, kteří budou zvoleni, aby svůj úřad vykonávali pro dobro všech.

Řídící výbor Ekumenické rady církví