Spravedlnost jako sen o pokoji mezi lidmi

10. listopadu 2021

Tradiční mezioborová konference bude 12.11.2021 zkoumat otázku spravedlnosti jako jednoho ze základních pojmů pro uspořádání lidských vztahů. 

Spravedlnost jako sen o pokoji mezi lidmi
10. listopadu 2021 - Spravedlnost jako sen o pokoji mezi lidmi

Zaměří se přitom zejména na spravedlnost v situacích „bez přístřeší“ a „v umírání“ s inspiracemi mj. ve zkušenostech z pandemického dění.

Východisko konference představuje důraz na participaci, účast. Má být setkáním rozmanitých lidí s různou účastí na věci. Vystoupí proto lidé napříč profesemi, obory i životními zkušenostmi. Promluví např. člověk s osobní zkušeností s bezdomovectvím, novinářka, sociální pracovníci, zdravotník, záchranář, politik, státní zaměstnanci, akademici a duchovní. Důraz je kladen na diskusi pro zodpovídání základní otázky Jak tu všichni spolu budeme žít? a podotázky Jak se k sobě mají Boží a lidská spravedlnost?

Diskuse se pro situace „bez přístřeší“ a pro situace „v umírání“ zaměří na pomezí mezi institucemi a terénem, mezi zdravotnictvím a sociální oblastí. Řečníci připomenou: zkušenosti s hotelovým ubytováním lidí v situaci „bez přístřeší“ za pandemie; změny v oblasti zabydlování a terénních služeb; pomezí po návratu z výkonu trestu; dobrovolnictví pro nemocnice a pro péči o nemocné doma; možnost umřít doma a možnost umřít v instituci; spravedlnost lidskou jako vzájemnou pomoc a spravedlnost Boží v napětí s milosrdenstvím.

Podle organizátorů konference se lidstvu v současnosti žije nejlépe, jak se mu kdy žilo. Otevřenou otázkou však zůstává, jak se žije jednotlivým lidem. Společné uvažování má podle nich přispět k sociálnímu, komunitnímu a právnímu smíru, v němž nerovnost neubližuje, hledají se cesty k odpuštění a narovnání vztahů.

Konferenci pořádá Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, Diakonií Českobratrské církve evangelické, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Caritas – VOŠ sociální v Olomouci.

Konference proběhne v pátek 12. listopadu 2021 od 10 do 15 hodin na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Účast na ní je bezplatná. Bližší informace a registrační formulář jsou k dispozici na https://web.etf.cuni.cz/ETFN-845.html.

Zdroj: tisková zpráva (Psychosociální intervenční tým ČR + Evangelická teologická fakulta UK)