Slavnost s novým evangelickým zpěvníkem

3. května 2022

S vděčností, že už zase můžeme z plna hrdla společně zpívat Pánu Bohu i sobě a druhým k radosti, zveme na svatodušní bohoslužbu v neděli 5. 6. od 15 hodin v pražském kostele U Salvátora, kde proběhne odložené přivítání nového evangelického zpěvníku.

Zveme na slavnost s novým evangelickým zpěvníkem
3. května 2022 - Slavnost s novým evangelickým zpěvníkem

...plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. (Ef 5,19)

Srdečně vás zveme na svatodušní bohoslužby spojené s prosbami o požehnání novému evangelickému zpěvníku. Bohoslužby povede synodní senior Pavel Pokorný. Poděkujeme těm, kteří nový zpěvník připravovali. Písně zazní v podání pěveckého sboru pod vedením Ladislava Moravetze i jako společný zpěv shromáždění. Po skončení bohoslužeb zveme na sklenku vína a malépohoštění na galerii kostela. Živý přenos můžete sledovat také na webu www.e-cirkev.cz.

Pozvánka v pdf ke stažení

Událost, která se připravovala původně na advent 2021 a začátek ledna 2022 do Brna, Prahy a Zlína, měla být oficiálním představením a uvedením zpěvníku do církve po téměř 17 letech příprav. Podobu setkání by ale značně ovlivnila tehdy platná mimořádná opatření. Bylo by nutné sejít se v respirátorech, v omezeném počtu, a zejména s omezenou možností zpívat. 

Proto dali organizátoři přednost odložení na dobu, kdy bude možné sejít se bez obav, zpívat a radovat se společně – bez omezení.

Sbory už se mezitím s novým zpěvníkem seznámily a na mnoha místech po celém Česku už nahradil dosavadní evangelický zpěvník ze 70. let. Probíhají četná sborová setkání se členy komise, která měla přípravu zpěvníku na starosti i s celocírkevním kantorem. Lidé se učí nové písně, zpěvník začíná v církvi "žít"... Není tedy na místě hovořit o oficiálním uvedení. Setkání bude kvůli tomu možná komornější a soustředěné pouze do jednoho místa.

Přesto chceme společně vyjádřit vděk a prosit o požehnání, aby nové dílo církvi dobře sloužilo, a aby se stalo dobrým nástrojem pro bohoslužebná shromáždění i průvodcem pro každodenní osobní zastavení na cestě víry.

Více informací o zpěvníku najdete na www.evangelickyzpevnik.cz.

Přímý přenos bohoslužby (5. 6. 2022 od 15.00 hod.):