Setkání s delegací z bavorské luterské církve

30. dubna 2018

Zástupci Evangelické luterské církve v Bavorsku a Českobratrské církve evangelické se setkali 26. dubna v Karlových Varech, aby řešili společná témata a vzájemnou přeshraniční spolupráci.

Setkání s delegací z bavorské luterské církve
30. dubna 2018 - Setkání s delegací z bavorské luterské církve

Německá delegace z oblasti Bayreuth v čele s regionální biskupkou Dorotheou Greiner a referentem pro ekumenu ve střední a východní Evropě Raphaelem Quandtem přijala pozvání do sborů v Karlových Varech a nedalekého Chodova, kde jednala se zástupci naší církve.

Za českou stranu se kromě představitelů hostitelských sborů a Západočeského seniorátu Martina Zikmunda a Miroslav Hamariho zúčastnili i zástupci synodní rady Daniel Ženatý a Pavel Pokorný nebo reprezentanti církevního ústředí Daniela Hamrová a Oliver Engelhardt. Hovořili o aktuálním dění ve svých státech a církvích a o možnostech ještě většího prohloubení oboustranné přeshraniční spolupráce.

Dopolední jednání proběhlo v karlovarských sborových prostorech. Na pořadu se objevila například zpráva Petra Tomáška o provozu mateřské školky diakonie v Chebu, jejíž stavbu pomohla financovat právě Evangelická luterská církev v Bavorsku. Hovořilo se i o dalších rozběhlých projektech v česko-německé příhraniční oblasti.

"Dorothea Greiner představila reformní proces, kterým církev prochází pod názvem Profil a koncentrace. Jde o strategické plánování života církve. O změnu perspektivy tak, aby lidé měli ve svých aktuálních otázkách snadný přístup k Boží lásce," uvádí Daniela Hamrová z Ústřední církevní kanceláře. Delegace z Bavorska dále informovala například o tématu migrace a o práci s uprchlíky. "V bavorské církvi se v poslední době nechalo pokřtít na 150 osob," doplňuje Hamrová.

Daniel Ženatý ve svém vystoupení promuvil o aktuální politické situaci v ČR, která má dopad i na životy rodin ve sborech. Zmínil probíhající přípravy na oslavy letošního 100. výročí vzniku církve nebo chystaný nový evangelický zpěvník.

Z konkrétních plánovaných akcí došlo na přípravy listopadového dětského Kirchentagu v bavorském Marktredwitz nebo velkého společného zpěvu koled z německo-českého zpěvníčku, který byl vydán z iniciativy Petra Chamráda a Jörga Wöltche.

Účastníci zakončili program v obci Chodov setkáním s tamějším starostou, návštěvou kostela a sborových prostor. Zde také pokračovala jednání o mezinárodních aktivitách, o partnerství na úrovni obcí a měst a o specifikách daného regionu.

Evangelická luterská církev v Bavorsku je jednou z partnerských církví Českobratrské církve evangelické. Obě církve spolupracují zejména v příhraničních oblastech. V minulosti se bavorská strana podílela například na vybudování mateřské školy v Chebu, nebo dlouhodobě podporuje farářské místo v lázeňském provozu v Mariánských Lázních.