Petr Turecký: Duch Boží a zkoušky

16. června 2022

Úvahu z cyklu "Slovo na doma" přináší farář z Pelhřimova-Strměch Petr Turecký. Srdečně zveme k poslechu.

Petr
16. června 2022 - Petr Turecký: Duch Boží a zkoušky

Jak souvisí vypuzení Ježíše na poušť s Abramem? A s námi...? Svatodušní téma přináší a k poslechu Slova na doma zve farář z Pelhřimova - Strměch Petr Turecký.