Moderní učebna pro Evangelickou akademii

1. dubna 2019

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě má k dispozici novou laboratoř pro výuku biologie, fyziky a chemie. Zaplacena byla také z celocírkevní sbírky.

Moderní učebna pro Evangelickou akademii
1. dubna 2019 - Moderní učebna pro Evangelickou akademii

Studenti a učitelé se dočkali nové odborné učebny pro výuku předmětů biologie, fyziky a chemie. Ve středu 27. března 2019 se tato moderně vybavená učebna slavnostně otevřela pro potřeby výuky. Zařízení se nově rozrostlo i o pomůcky pro provádění chemických, biologických a fyzikálních pokusů, včetně výkonné digestoře pro manipulaci s těkavými látkami.

Jako první do laboratoře zasedli studenti prvního ročníku oboru Praktická sestra. „Věřím, že učebna přispěje ke zkvalitnění výuky a učitelé využijí nových možností, které nám prostory nabízí,“ sdělil ředitel školy David Hanuš při slavnostním otevření.

Při této příležitosti zástupci školy poděkovali sborům Českobratrské církve evangelické, které přispěly do fondu pro podporu církevního školství. Právě z této sbírky bylo částečně financováno vybudování učebny.

Zdroj: Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie Náchod