Mapa zachycuje uplatnění absolventů VOŠ Evangelické akademie

17. listopadu 2020

Nahlédněte spolu s námi, v jakých organizacích a institucích působí absolventi a absolventky dvou Vyšších odborných škol Evangelické akademie (EA).

Mapa zachycuje uplatnění absolventů VOŠ Evangelické akademie
17. listopadu 2020 - Mapa zachycuje uplatnění absolventů VOŠ Evangelické akademie

Českobratrská církev evangelická zřizuje 7 škol. Dvě z nich — Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní a Evangelická akademie — Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola — patří do systému terciálního vzdělávání a nabízejí obor sociální práce. Již 25 let působí mezi ostatními církevními školami v ČR a jejich absolventky a absolventi se velmi dobře uplatňují v celé škále sociálních služeb potřebným spoluobčanům, ať jsou zřizované církvemi — např. Diakonie ČCE, Charita ČR nebo patří pod jednotlivé samosprávy — obce a krajské úřady. V mapě můžete nalézt v obcích Čech a Moravy instituce sociální práce a registrovaných sociálních služeb pro seniory, rodiny, děti a mládež a další skupiny klientů se speciálními potřebami, kterým sociální pracovníci s diplomem EA Brno nebo EA Praha profesionálně pomáhají. Ačkoliv církevní školy tvoří v systému českých škol pouhé 1%, jejich kreativita, flexibilita a úroveň vzdělávání je oceňována širokou veřejností. Mapu oficiálně představujeme k Mezinárodnímu dni studentstva 17. listopadu 2020. Vznikla díky podpoře Diakonických a rozvojových projektů Českobratrské církve evangelické. Naleznete ji na webu voskyEA.cz Školy Evangelické akademie v příštím roce zároveň oslaví 30 let svého působení. Oslavy se uskuteční v Olomouci v sobotu 16. října 2021.