Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám za mír na Ukrajině

21. února 2022

Ekumenická rada církví se znepokojením pozoruje zhoršující se bezpečnostní situaci na Ukrajině. 

Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám za mír na Ukrajině
21. února 2022 - Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám za mír na Ukrajině

"Věříme a doufáme, že se podaří odvrátit hrozbu válečného konfliktu, který by svými dopady zřejmě ovlivnil celou Evropu. V modlitbách se obracíme k Bohu, o kterém vyznáváme, že je Bohem pokoje (Žd 13,20), aby odvrátil tuto hrozbu a obnovil mír mezi lidmi i mezi státy. Zároveň jsme si vědomi zaslíbení Pána Ježíše Krista: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Mt 5,9) a proto apelujeme na všechny, kdo jsou v pozici, v níž mohou k míru přispět, aby se, vedeni Duchem svatým, stali tvůrci pokoje. Vyzýváme také všechny věřící a lidi dobré vůle, aby se slovy, činy i modlitbami přidali podle svých sil k této výzvě."

Ekumenická rada církví v ČR

(zdroj: tisková zpráva ERC)