1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje

9. listopadu 2016
1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje
9. listopadu 2016 - 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje

V roce 2013 uplynulo 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje ze Soluně na naše území. Česká republika slaví svátek těchto zvěstovatelů křesťanské víry 5. července. Na toto datum připadá jejich příchod na Velkou Moravu. V 9. století ovlivnili také Rusko, Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko či Polsko. Na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

Do Moravské říše byli povoláni knížetem Rostislavem, který chtěl šířit křesťanství v jazyku, kterým se na Moravě mluvilo. Dosud bohoslužby vykonávali pouze latinští kněží v latině nebo řečtině. Rostislav si uvědomil, že pokud má být křesťanství plně přijato lidmi, nemůže být do země uváděno misionáři, kteří kážou v cizím jazyce. Po neúspěšné žádosti o pravé učitele víry u římského papeže požádal Rostislav o misionáře z Cařihradu, aby položili základy vlastní církve na Velké Moravě.

V roce 1980 prohlásil papež Jan Pavel II. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy. Oba bratři jsou také hlavními patrony Moravy.